AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rachunkowość i audyt finansowy

 Dlaczego warto wybrać specjalność “rachunkowość i audyt finansowy”?

Specjalność przeznaczona jest dla studentów o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej rachunkowości postrzeganej jako podstawowe źródło informacji o działalności gospodarczej jednostki. Po jej zakończeniu student:

 • ma pogłębioną wiedzę na temat statycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 • zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a także prawidłowości nimi rządzące,
 • sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów,
 • potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych,
 • posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu działalność gospodarczej,
 • rozumie konieczność ciągłego dążenia do poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz inspirowania do tego innych,
 • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii.

 

Co po studiach na tej specjalności?

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę o charakterze doradczym, w komórkach rachunkowych i finansowych jako analityk finansowy. Opanowana umiejętność weryfikacji poprawności księgowania dokumentów księgowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych umożliwią mu pracę jako:

 • dyrektor finansowy,
 • główny księgowy,
 • controller,
 • samodzielny księgowy.

Nabyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności będą również stanowiły dobrą podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na biegłego rewidenta.