AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Gospodarka międzynarodowa

Dlaczego warto wybrać specjalność “gospodarka międzynarodowa”?

Absolwent będzie posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie integracji międzynarodowej w powiązaniu z procesem globalizacji, uwarunkowań rozwoju gospodarki europejskiej, zasad i celów funkcjonowania Unii Europejskiej, jej struktury organizacyjnej i sposobów oraz procedur podejmowania decyzji. W szczególności absolwent będzie dogłębnie znać i rozumieć cele, zasady i instrumenty wspólnotowej polityki spójności w powiązaniu z polityką strukturalną i polityką regionalną. Będzie także posiadać profesjonalną wiedzę o budżecie Unii Europejskiej, jej funduszach oraz o warunkach, możliwościach i sposobach korzystania z tych funduszy. Nie będą mu obce zasady opracowywania i analizy programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Co po studiach na tej specjalności?

Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy kierowniczej oraz na samodzielnych stanowiskach eksperckich w organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność związaną z gospodarką regionalną i szeroko rozumianym rozwojem regionalnym, w kraju i za granicą, w tym również w instytucjach unijnych oraz w jednostkach administracji publicznej zajmujących się współpracą europejską na wszystkich poziomach zarządzania publicznego. Będzie osobą kompetentną w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarki lokalnej i regionalnej, samorządowej oraz miejskiej. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego projektowania i wykonywania analiz zjawisk i procesów gospodarczych w kontekście integracji europejskiej. Jego wiedza pozwoli mu elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej.

[Zarejestruj się]