AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ekonomia sektora publicznego

Dlaczego warto wybrać specjalność “ekonomia sektora publicznego”?

Absolwent tej specjalności posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii, a szczególnie roli państwa w gospodarce. Absolwent  będzie rozumiał istniejące zależności i proporcje między sektorem publicznym i prywatnym, znaczenie komplementarności obu sektorów, metod zwiększania skuteczności państwa w osiąganiu wyznaczonych zadań. Ponadto celem kształcenia na specjalności ekonomia sektora publicznego jest nabycie umiejętności rozgraniczenia analizy skutków różnych rodzajów polityki społecznej i gospodarczej od sądów wartościujących związanych z oceną jej celowości. Ponadto będzie posiadał umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania potencjału społeczno- gospodarczego, jak również zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, polityki społecznej, rozwoju zrównoważonego oraz funduszy strukturalnych UE.

Co po studiach na tej specjalności?

Absolwent jest przygotowany do opracowywania publicznych programów w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego, oraz ekologicznego. Dzięki rozumieniu mechanizmów funkcjonowania programów operacyjnych, potrafi dotrzeć do informacji o możliwościach uzyskiwania wsparcia z funduszy unijnych oraz przygotować wniosek o udzielenie pomocy z funduszy unijnych. Absolwent potrafi również opracować projekty oraz świadczyć usługi doradcze związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • administracja publiczna rządowa i samorządowa;
 • administracja Unii Europejskiej;
 • instytucje odpowiadające za międzynarodową współpracę gospodarczą;
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • przedsiębiorstwa prywatne;
 • instytucje konsultingowo-doradcze, zajmujące się pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej;
 • w mediach – jako komentator ekonomiczny;
 • szkolnictwo;
 • służba zdrowia;
 • organizacje pozarządowe;
 • placówki kulturalno-oświatowe;
 • system ubezpieczeń społecznych.

[Prezentacja specjalności]

[Zarejestruj się]