AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie logistyką

Dlaczego warto wybrać specjalność “zarządzanie logistyką”?

Logistyka to nowy kierunek realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od roku akademickiego 2018/19. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz pozwala na ich wykorzystanie w praktyce logistycznej. Logistyka to kierunek z certyfikatem, wyróżniającym absolwentów na rynku pracy i rozpoznawanym przez pracodawców. Program kierunku został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych Candidate European Senior Logistician (Candidate ESLog) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA).

W ramach specjalności: Zarządzanie logistyką studenci poznają koncepcje i narzędzia przydatne w pracy menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw praktycznie każdej branży. Są wśród nich takie, które dla realizacji swojej podstawowej działalności wymagają wsparcia logistycznego, np. produkcyjne, handlowe czy usługowe, a także takie, które świadczą usługi logistyczne na rzecz innych podmiotów, tj. uczestnicy szeroko rozumianego sektora TSL (transport, spedycja, logistyka).

Oferta programowa specjalności zawiera przedmioty związane z zarządzaniem transportem i zapasami, planowaniem i optymalizacją procesów logistycznych, a także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w postaci elektronicznych giełd usług logistycznych.

Co po studiach?

Wśród wielu możliwości zawodowych, do których przygotowuje specjalność: Zarządzanie logistyką wymienić można między innymi:

Program studiów logistyka uzupełniony jest trzema miesiącami specjalistycznych praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach regionu, m.in. w TZMO S.A., NEUCA S.A., APATOR S.A., CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o., BORYSZEW TENSHO POLAND Sp. z o.o., BONDUELLE POLSKA S.A. Studenci kierunku logistyka mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania logistyką, podejmując aktywności w Kole Naukowym Logistyki LOGITOR, działającym pod opieką Katedry Logistyki WNEiZ UMK w Toruniu.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Zobacz także:

[Zarejestruj się]