AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Personalny – Menedżer HR

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie w ramach modułu personalnego przygotują absolwentów do pracy na stanowiskach pomocniczych w działach personalnych organizacji, w firmach doradztwa personalnego, w publicznych służbach zatrudnieniowych, w administracji publicznej, w instytucjach użytku publicznego oraz na stanowiskach kierowniczych niższego szczebla.
Absolwent w ramach modułu zdobywa aktualną wiedzę z zakresu organizowania funkcji personalnej w firmach krajowych i międzynarodowych, technik wykorzystywanych w obszarze funkcji personalnej, tworzenia i doskonalenia systemów wynagradzania pracowników, podstawowych problemów rynku pracy w Polsce i na rynkach europejskich, polityki społecznej i problematyki społecznej współczesnych organizacji, psychologicznych uwarunkowań zachowań ludzi w organizacjach oraz podstawowych zasad prawa pracy.

W ramach studiów obok wiedzy absolwent nabywa szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu ludźmi, kształtowaniu efektywnych relacji międzyludzkich oraz profesjonalnym wykonywaniu zadań w dziale personalnym. Kluczowe umiejętności, w które zostaje wyposażony absolwent, to umiejętności interpersonalne konieczne do współdziałania w zespole, radzenia sobie z konfliktami, stresem, umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami oraz umiejętności przydatne w planowania własnej kariery zawodowej.

Program studiów w ramach modułu personalnego łączy elementy tzw. twardego i miękkiego zarządzania zasobami ludzkimi. Ma przez to charakter unikatowy. Przedmioty modułu osadzone są w szerokim kontekście przedmiotów ogólnych stanowiących podstawę studiów na kierunku zarządzanie. Istotnym wzbogaceniem oferty przedmiotowej jest możliwość zdobywania przez studentów kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach działalności koła naukowego HRM funkcjonującego na Wydziale.

Absolwent modułu personalnego posiadając powyższą wiedzę i umiejętności jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Może też kontynuować naukę na studiach II stopnia zarówno w polskich, jak i zagranicznych uczelniach.

Zobacz także:

Prezentacja modułu

[Zarejestruj się]