AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inwestycyjno-nieruchomościowy

Dlaczego warto wybrać ten moduł?

Potrzeba zatrudniania specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami i ekonomiki inwestycji jest powszechna i ponadczasowa, co sprawia, że odpowiednie wykształcenie w tej dziedzinie otwiera wysokie szanse zawodowe. Program studiów prowadzonych w ramach modułu ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu istoty decyzji inwestycyjnych, projektowania, nadzorowania i kierowania realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowania oraz metod oceny projektów inwestycyjnych, a ponadto specyfiki funkcjonowania rynku nieruchomości.

Studia I stopnia na module inwestycyjno-nieruchomościowym prowadzone są na kierunku Zarządzanie i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia obejmują trzy semestry zajęć dydaktycznych na II i III roku studiów, kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

Co po studiach?

Studia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach związanych z przygotowaniem i obsługą projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego, agencjach rynku inwestycyjnego, w jednostkach gospodarki komunalnej, biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami, a także w sektorze bankowym.

Absolwenci modułu inwestycyjno-nieruchomościowego mają prawo ubiegać się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości bez konieczności odbycia płatnych kursów.

Przyszłość – praca/kariera:

Zobacz także:

Prezentacja modułu

[Zarejestruj się]