AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Drugi moduł do wyboru

Dlaczego warto studiować ten moduł?

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności pozwalające na samodzielną analizę gospodarki zarówno na poziomie kraju jak i powiązań gospodarki z resztą świata, poznać zależności przyczynowo-skutkowe w skali mikro-, makroekonomicznej czy globalnej, zrozumieć przyczyny i efekty międzynarodowej wymiany dóbr, przepływu inwestycji czy migracji, wybierz studia ekonomiczne na module międzynarodowym.

W trakcie studiów ekonomicznych na module międzynarodowym nauczysz się jak:

  • zorganizowany jest handel międzynarodowy,
  • od czego zależą i na co wpływają międzynarodowe przepływy dóbr i czynników produkcji,
  • tworzyć projekty, raporty w aspekcie międzynarodowym,
  • wykorzystać nowoczesne techniki informatyczne w procesie analitycznym,
  • interpretować wyniki, wyciągać wnioski zgodnie z teorią ekonomii.

Co po studiach?

Ukończenie studiów ekonomicznych I stopnia na drugim module umożliwia podjęcie pracy w placówkach administracyjnych, badawczych nie tylko na terenie kraju, ale i zagranicą. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w instytucjach korzystających czy rozliczających środki uzyskane w ramach programów Unii Europejskiej oraz w przedsiębiorstwa działających w sektorze handlu zagranicznego.

 

Zobacz także:

Prezentacja modułu

Plan studiów

[Zarejestruj się]