AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Projektowanie infrastruktury logistycznej

Dlaczego warto studiować specjalność “projektowanie infrastruktury logistycznej”?

Logistyka to nowy kierunek realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od roku akademickiego 2018/19. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz pozwala na ich wykorzystanie w praktyce logistycznej. Logistyka to kierunek z certyfikatem, wyróżniającym absolwentów na rynku pracy i rozpoznawanym przez pracodawców. Program kierunku został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych Candidate European Senior Logistician (Candidate ESLog) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA).

W ramach specjalności: Projektowanie infrastruktury logistycznej studenci poznają koncepcje i narzędzia przydatne w pracy specjalisty odpowiedzialnego za projektowanie komponentów systemu logistycznego przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw oraz zarządzanie tymi komponentami w trakcie ich eksploatacji i wycofywania. Odpowiednio zaprojektowany system logistyczny jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjnego, jak i handlowego czy usługowego, a także świadczącego usługi logistyczne na rzecz innych podmiotów, tj. uczestnika szeroko rozumianego sektora TSL (transport, spedycja, logistyka).

Oferta programowa specjalności zawiera przedmioty związane z zarządzaniem magazynami i infrastrukturą transportu, projektowaniem i optymalizacją systemów logistycznych, oceną ekonomiczną inwestycji logistycznych, a także wykorzystaniem w logistyce nowoczesnych narzędzi informatycznych w postaci systemów klasy ERP.

Co po studiach?

Wśród wielu możliwości zawodowych, do których przygotowuje specjalność: Projektowanie infrastruktury logistycznej wymienić można między innymi:

Program studiów logistyka uzupełniony jest trzema miesiącami specjalistycznych praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach regionu, m.in. w TZMO S.A., NEUCA S.A., APATOR S.A., CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o., BORYSZEW TENSHO POLAND Sp. z o.o., BONDUELLE POLSKA S.A. Studenci kierunku logistyka mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania logistyką, podejmując aktywności w Kole Naukowym Logistyki LOGITOR, działającym pod opieką Katedry Logistyki WNEiZ UMK w Toruniu.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Zobacz także

[Zarejestruj się]