AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego

Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od dwudziestu lat. Jego pierwsza edycja odbyła się wiosną 1999 roku. W całej dotychczasowej historii konkursu, a więc od 1999 do 2019 roku uczestniczyło w nim około 10 tysięcy osób. Wyłonionych zostało 380 laureatów. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ekonomii i współczesnych problemach gospodarczych.

Na podstawie Uchwały Nr 66 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2018 r. (zmienionej Uchwałą Nr 33 Senatu UMK z dnia 26 marca 2019 r.) Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia w postaci maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, zarządzanie, management – studia anglojęzyczne, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (uprawnienie to przysługuje przez trzy lata od roku uzyskania świadectwa dojrzałości).

Tegoroczna edycja konkursu wzorem lat ubiegłych była planowana na grudzień. Jej realizację uniemożliwiła jednak sytuacja epidemiczna i związany z nią zakaz organizowania wydarzeń, w których bierze udział duża liczba osób, a także ograniczenia dotyczące funkcjonowania uczelni. Mamy nadzieję, że sytuacja ta niedługo się unormuje i będziemy mogli gościć Państwa w murach naszego Wydziału. Prosimy śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej.

Koordynatorem konkursu jest dr Maria Kola-Bezka (mkola@umk.pl).