AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Materiały dla uczestników projektu “Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK”

Materiały dla uczestników projektu w wersji elektronicznej będą dostępne:

– dla modułu 1 “Akademicki język angielski” – na platformie MOODLE SPNJO,

– dla modułu 2 “Innowacyjne umiejętności dydaktyczne”, modułu 3 “umiejętności informatyczne, modułu 4 “zarządzanie informacją” – na platformie MOODLE dedykowanej do projektu.

 

Każdy uczestnik kursu “Akademicki język angielski” otrzyma podręcznik do nauki języka angielskiego, dobrany adekwatnie do profilu grupy.

 

Ponadto materiały w formie drukowanej, niezbędne do efektywnej realizacji kursu, uczestnicy otrzymają od prowadzących w trakcie zajęć.