AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informacje kontaktowe dla projektu “Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK”

 

BIURO PROJEKTU

 

prof. dr hab. Robert Karaszewski – koordynator projektu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
pok. 34
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 48 92
e-mail: robkara@umk.pl


dr inż. Maciej Pańka – kierownik projektu

Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
ul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel. 56 611 49 63
e-mail: Maciej.Panka@umk.pl


mgr Anna Hućko – asystent ds. merytorycznych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
pok. 6
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel. 56 611 42 01
e-mail: anna.hucko@umk.pl


mgr Barbara Jóźwik – asystent ds. organizacyjnych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
pok. 34
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 48 92
e-mail: b_jozwik@umk.pl


mgr Magdalena Reiter – asystent ds. sprawozdawczości

Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
pok. 113
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel. 56 611 26 89
e-mail: magdalena.reiter@umk.pl