AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kontakt

BIURO PROJEKTU – LIDER PROJEKTU – UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

prof. dr hab. Robert Karaszewski – koordynator projektu

Wydział Nauk EKonomicznych i Zarządzania
pok. 34
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 48 92
e-mail: robkara@umk.pl

mgr Paweł Cegliński – specjalista ds. merytorycznych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
pok. 8a
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
e-mail: pceglinski@umk.pl

mgr Joanna Staszewska – asystent ds. sprawozdawczości

Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
pok. 113
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel. 56 611 49 84
e-mail: jstaszewska@umk.pl


BIURO PROJEKTU – PARTNER PROJEKTU – TARR CENTRUM INNOWACYJNOŚCI SP. Z O.O.

 

mgr Łukasz Ozimek – koordynator projektu

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 04
e-mail: Lukasz.Ozimek@exea.pl


mgr Anna Grabowska
– specjalista ds. merytorycznych

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 00
e-mail: anna.grabowska@exea.pl