AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informacje ogólne

Projekt Kopernikańska Akademia Biznesu skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych 3 roku I stopnia oraz 2 roku II stopnia na kierunkach Zarządzanie, Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość.

Ma on na celu podniesienie kompetencji wymaganych na rynku pracy, których studenci nie są w stanie zdobyć w trakcie standardowego toku studiów. Przeciętny koszt szkoleń w przeliczeniu na 1 uczestnika to 4400 zł. Nasi studenci nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR), poszczególne zaś szkolenia prowadzone są przez renomowanych ekspertów zewnętrznych, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw.

 

W ramach kursu przewidziano 2 ścieżki rozwoju kompetencji – Business Development oraz Start me up.

W ramach modułu Business Development przewidzano pakiet składający się z następujących szkoleń:

  1. Certyfikowane szkolenie (do wyboru 1 z wymienionych): “Praktyczne wykorzystanie SAP”, “Metoda AC/DC w praktyce biznesowej” oraz “Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce biznesowej” (48 godzin).
  2. “Mapowanie strumienia wartości” (8 godzin).
  3. “Zarządzanie czasem i priorytetami” (8 godzin).
  4. “Warsztaty praktyczne z zakresu rozwiązywania problemów biznesowych” (27 godzin). Do wyboru grupy: “Corporate Finance”, “Investment”, “Supply Chain Management”.
  5. “English for specific purposes” – praktyczny kurs języka angielskiego (24 godziny).

Zajęcia w ramach modułu Business Development (za wyjątkiem kursu językowego) odbywają się w trybie weekendowym.

W ramach modułu Start me up, prowadzonej w całości przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, uczestnicy skorzystają z szeregu szkoleń praktycznych:

  1. “Od czego rozpocząć rozwijanie własnego biznesu?” (24 godziny)
  2. “Service Design Thinking” (16 godzin)
  3. “Wykorzystanie nowych kompetencji w tworzeniu własnego biznesu: modelowanie biznesowe” (48 godzin).
  4. “Marketing mobilny” (16 godzin).
  5. “Wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa (16 godzin).

 

Kwota przeznaczona na realizację projektu to: 659 946,30 zł (z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 556 202,74 zł).