AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Program

TEMATY SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

 • Szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych: Profesjonalne prezentacje biznesowe, Prowadzenie negocjacji, Wywiady indywidualne z wykorzystaniem narzędzi ICT
 • Warsztaty: Zarządzanie procesowe i Zarządzanie projektami w metodykach Prince2 i TOGAF
 • Warsztaty: Procedury prawne i techniki prawodawcze a zarządzanie procesowe z wykorzystaniem narzędzi ICT
 • Certyfikowane szkolenie cz. 1: Zarządzanie procesowe z wykorzystaniem narzęzi ICT
 • Warsztaty cz. 1: Identyfikacja, Modelowanie, Parametryzacja, Analiza, Usprawnianie i Optymalizacja procesów z wykorzystaniem narzędzi ICT
 • Certyfikowane szkolenie cz. 2: Modele Zarządzania / Modele Referencyjne / Dobre Praktyki w Zarządzaniu Procesowym
 • Warsztaty w zespołach projektowych cz. 2: Modele Zarządzania / Modele Referencyjne / Dobre Praktyki w Zarządzaniu Procesowym
 • Egzamin certyfikujący MPA / MPA Professional
 • Warsztaty zespołów projektowych – Zarządzanie Procesowe w organizacjach otoczenia społeczno-gospodarczego
 • Warsztaty zespołów projektowych – Przedsiębiorczość a wdrażanie Zarządzania Procesowego
 • Zagraniczny wyjazd studyjny do jednostki administracji publicznej na szczeblu administracji UE, mający na celu weryfikację zdobytej wiedzy w praktyce Parlamentu Europejskiego