AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Partner Projektu

Centrum Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.

Centrum Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. jest firmą konsultingową wyspecjalizowaną w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych, zarządczych i informatycznych oraz wdrażaniu zaprojektowanych zmian, w tym nadzorowaniu ich praktycznej realizacji.

Centrum Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. jest odpowiedzą na zapotrzebowanie rynku na wysoko specjalizowane usługi doradcze w obszarach:

• organizacji,

• zarządzania,

• informatyki.

 

Centrum Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje przyjętą strategię specjalizacji w obszarze Zarządzania Procesowego i specjalizuje się w usługach:

• opisu procesów,

• analizy i optymalizacji procesów,

• outsourcingu procesów.

 

Centrum Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. posiada wysokie kompetencje w zakresie:

• identyfikacji struktur i procesów organizacyjnych,

• opisu struktur i procesów organizacyjnych,

• optymalizacji struktur i procesów organizacyjnych,

• doskonalenia istniejącej dokumentacji i przepływów dokumentów,

• przygotowania do wdrożeń systemów informatycznych,

• poprawy efektywności funkcjonowania organizacji.

 

Konsultanci Centrum Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. praktycznie realizują koncepcję Zarządzania Procesowego uczestnicząc w największych projektach procesowych w kraju, wśród których można wymienić projekty:

• identyfikacji i opisu procesów dla 30 organizacji o wartości ponad 10 mln zł,

• opisu i standaryzacji procesów dla 200 organizacji o wartości ponad 15 mln zł,

• opisu i optymalizacji procesów dla 100 organizacji o wartości ponad 8 mln zł,

• opisu i integracji procesów dla 6 organizacji o wartości ponad 1 mln zł.