AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Dane projektu

Dane dot. Projektu Kompetencje ICT dla Studentów WNEiZ UMK w Toruniu

Beneficjent projektu:

  • STUDENCI Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Partner projektu:

  • Centrum Rozwoju i Innowacji sp. z o. o.

Jednostka nadzorująca projekt:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie projektu:

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
    Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
    Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość 3-letniego projektu:

  • 3.195.769,50 złotych, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 693 394,53 złotych.

Wartość szkoleń dla studenta:

  • 15.217,50 zł