AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Sukcesy naszych studentów

Stypendium Santander Universidades dla studentek WNEiZ

Studentki: Anna Laskowska (II rok II stopnia Finanse i rachunkowość) oraz Barbara Fischbach (I rok II stopnia Management) otrzymały stypendium Santander Universidades dla studentów UMK za szczególne osiągnięcia naukowe i na rzecz społeczności uniwersyteckiej. Stypendium uzyskało 20 najlepszych studentów z całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Studenci WNEiZ na Europejskim Kongresie Finansowym

Mariola Makowska, Anna Laskowska, Karol Potocki, Marta Jakubowska, Agata Kowalska i Joanna Christiani zakończyli sukcesem dwuetapową rekrutację i zostali członkami Akademii European Financial Congress 2017. W związku z tym, reprezentanci WNEiZ UMK w Toruniu uczestniczyli w VII edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w dniach 4-7 czerwca 2017 r. Dodatkowo eseje: Anny Laskowskiej ,,Transgraniczna solidarność gospodarcza – surrealistyczne lekarstwo dla współczesnej Unii Europejskiej” oraz Joanny Christiani ,,Europa wobec wyzwań imigracji – jak zdamy egzamin z solidarności?” zostały wybrane i opublikowane w corocznie wydawanej książce Akademii EFC pt.: ,,Co zmienilibyśmy w Europie?”.
Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej. Celem Kongresu jest prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach. Akademia EFC włącza do debaty o przyszłość gospodarki Polski i UE młodych, zdolnych studentów oraz absolwentów.
Sukcesy studentów z KNR

17 marca 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Wielki Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości Progress Accounting Competition – PAC. Konkurs składa się z czterech etapów, z czego pierwsze trzy odbywają się drogą elektroniczną. W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny. Uczestnicy muszą zmierzyć się zarówno z testem z wiedzy teoretycznej, jak i z zadaniami praktycznymi. Do Wielkiego Finału zakwalifikowało się 10 najlepszych drużyn z całej Polski, w tym reprezentantki naszego Koła: Aleksandra Barandziak, Daria Miścikowska i Karolina Skrzeczkowska. Finaliści rozwiązywali case study przygotowane przez Partnerów Głównych Konkursu tj.: firmy BZ WBK, EY, KPMG i PwC. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z Poznania, natomiast II i III miejsce zdobyły drużyny z Krakowa.

Miesiąc później, 24 kwietnia 2017 roku w Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie odbył się II etap I Ogólnopolskiego Konkursu z Wiedzy o Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych zorganizowanego przez tamtejsze Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „Audytor” przy wsparciu firmy Vistra i partnera merytorycznego ACCA. Tematyka konkursu obejmowała ujmowanie oraz wycenę aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pierwszy etap konkursu odbył się drogą elektroniczną. Do drugiego, finałowego etapu Konkursu zakwalifikowała się Agnieszka Rompalska, reprezentantka naszego Koła.

Z kolei na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniach od 24 do 26 kwietnia 2017 r. odbyły się VIII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz”. Temat przewodni konferencji, to „Ujawnianie informacji finansowych i niefinansowych wyzwaniem dla rachunkowości i finansów”. Nasze Koło reprezentowały aż 3 drużyny: GGB Accountants” w składzie Monika Żebrowska i Dawid Szałkowski, „Odlotowe Księgowe” w składzie Honorata Pawelczyk i Karolina Sychta, „Just Book It” w składzie Emilia Jadanowska i Justyna Janicka. W konkursie na najlepszy referat I miejsce zajęła drużyna z UE w Poznaniu, II miejsce – z UE w Katowicach, a III miejsce – z Politechniki Rzeszowskiej. Prócz wygłoszenia referatu uczestnicy brali też udział w innych konkursach. III miejsce w case study przygotowanym przez firmę EY zajęły Honorata Pawelczyk i Karolina Sychta. Główną nagrodą w konkursie są miesięczne praktyki w jednym z oddziałów EY. W kolejnym konkursie case study na temat podatku VAT przeprowadzonego przez firmę BZM Consulting II miejsce zajęły Emilia Jadanowska i Justyna Janicka. Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów była gra miejska. W niej nasze reprezentantki również świetnie sobie poradziły. Drużyna „Just Book It” uplasowała się na III miejscu, natomiast „Odlotowe Księgowe” zdobyły wyróżnienie.

W dniach 22 – 24 maja Koło Naukowe Rachunkowości STORNO działające przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowało III Ogólnopolską Konferencję Studencką “Rachunkowość – praktyka, nauka, dydaktyka” oraz V Konkurs z Wiedzy o Rachunkowości LIDERZY RACHUNKOWOŚCI. Toruński KNR reprezentowały Anna Marczyńska i Martyna Zarembska, które wygłosiły referat pt. „Faktoring w teorii i praktyce jako pomoc w finansowaniu bieżącej działalności małym i średnim przedsiębiorstwom” i zajęły drugie miejsce w konkursie wiedzy. Konferencji towarzyszyły warsztaty, a żeby połączyć przyjemne z pożytecznym organizatorzy pokazali uczestnikom Szczecin, Muzeum Narodowe – Centrum Dialogu Przełomy, natomiast wieczorem studenci z całej Polski integrowali się przy ognisku i w klubie.

Nagroda dla absolwentki WNEiZ

Absolwentka studiów I stopnia naszego Wydziału – p. Kamila Gąsior, wygrała VIII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Napisana pod kierunkiem dr Aranki Ignasiak-Szulc praca pt. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych w kontekście Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji uzyskała nagrodę w kategorii prace licencjackie oraz uzyskała nagrodę specjalną za najlepszą pracę z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs był organizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższą Szkołę Gospodarki.

Nagroda dla absolwenta WNEiZ

Absolwent naszego Wydziału p. mgr Maciej Wikło otrzymał II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanego przez Mentor S.A. Pan Maciej Wikło swoją pracę p.t. “Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce” napisał pod opieką dr hab. Bożeny Kołosowskiej.

Stypendium Prezydenta Torunia dla studentki WNEiZ

Dnia 1 grudnia 2016 r. studentka WNEiZ p. Anna Laskowska odebrała stypendium Prezydenta Torunia dla najlepszych studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych za osiągnięcia na kierunku finanse i rachunkowość.
W tej edycji Miejskiego Programu Stypendialnego to jedyna stypendystka, która uzyskała dyplom za średnią ocen oraz działalność naukową i społeczną na kierunku realizowanym przez nasz Wydział.

Studenci WNEiZ na Europejskim Kongresie Finansowym

Anna Laskowska, Emilia Słomska i Karol Kraiński zakończyli sukcesem dwuetapową rekrutację i zostali członkami Akademii European Financial Congress 2016. W związku z tym, reprezentanci WNEiZ UMK w Toruniu uczestniczyli w VI edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w dniach 12-15 czerwca 2016 r.
Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej. Celem Kongresu jest prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach.
Główne obszary tematyczne tegorocznego Kongresu to:
– stabilność systemu finansowego,
– strategie, biznes i ryzyko na rynkach finansowych,
– innowacje, internacjonalizacja i nowe technologie,
– finansowanie rozwoju infrastruktury.
Akademia EFC włącza do debaty o przyszłość gospodarki Polski i UE młodych, zdolnych studentów oraz absolwentów.

Anna Laskowska i Patryk Kiszel członkami Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Anna Laskowska i Patryk Kiszel, członkowie Studenckiego Koła Giełdowego, uzyskali tytuły stypendystów XI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Pokonali mnóstwo zmotywowanych i świetnie wykształconych studentów oraz absolwentów z uczelni polskich, jak i zagranicznych. Zgłoszenia liczone w kilku tysiącach sztuk.
Warto wspomnieć, iż Anna Laskowska i Patryk Kiszel są pierwszymi reprezentantami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu biorąc pod uwagą wszystkie edycje Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym. ALRK to także społeczność młodych profesjonalistów – dynamicznych i kreatywnych pasjonatów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi.
Anna Laskowska i Patryk Kiszel spędzą 2 tygodnie w Szkole Letniej (27.06-09.07), a później odbędą 2-miesięczne płatne staże w firmach, które są wiodącymi uczestnikami rynku kapitałowego.
Reprezentantów UMK czekają zatem wakacje pełne nauki i wyzwań rynkowych.

III miejsce dla naszej studentki Anieli Potki w konkursie wiedzy z zakresu podatków przygotowanym przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego „K.K. Kunowscy s.c.”

W dniach 11-13 maja odbyła się V – Jubileuszowa Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Bankowej z cyklu “Współczesne finanse i rachunkowość” organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości i Finansów PROFIT działające na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli przyjemność zaprezentowania przygotowanych przez siebie referatów o tematyce rachunkowości i finansów. Prezentacje i pisemne referaty podlegały ocenie przez jury w ramach konkursu. Reprezentantka naszego Koła – Aniela Potka otrzymała wyróżnienie za przedstawienie zagadnienia dotyczącego potencjału informacyjnego dostarczanego przez rachunkowość.

W trakcie konferencji odbył się także konkurs wiedzy z zakresu zawansowanej rachunkowości finansowej przygotowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku oraz konkurs wiedzy z zakresu podatków przygotowany przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego „K.K. Kunowscy s.c.”. W konkursie z rachunkowości Aniela Potka zajęła III miejsce.

Sukces studentek WNEiZ w Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości
Po raz kolejny studentki Koła Naukowego Rachunkowości rozsławiły Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Tym razem Marta Zielińska oraz Paulina Wesołowska zajęły I miejsce w drużynowym Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości, organizowanym  podczas VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Rachunkowość Warta Poznania Droga do jednolitej rachunkowości Polska – Europa – Świat, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Konto, działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Opiekę merytoryczną nad konkursem przejęła firma Deloitte.

Po teście kwalifikacyjnym, I etapie konkursu, który odbył się 18.05.2016, przygotowanym przez Lorenz oraz II etapie, który odbył się 19.05.2016, przygotowanym przez Roedl&Partner, do finału zostały zakwalifikowano 6 drużyn. Reprezentantki KNR otrzymały również wyróżnienie w case study przygotowanym przez Roedl&Partner, a stanęły na podium razem z drużyną z AGH w Krakowie i UE w Poznaniu.”

Sukces studentek WNEiZ w VII Ogólnopolskich Dniach Rachunkowości

W dniach 6-8 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyły się VII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości połączone z konferencją naukową pt. „Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach”. W wydarzeniu wzięło udział 11 dwuosobowych drużyn, reprezentujących sześć polskich uczelni wyższych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Studenci mieli możliwość zaprezentowania swoich referatów oraz sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w dwóch konkursach zorganizowanych przez partnerów merytorycznych tego przedsięwzięcia. W casestudy przeprowadzonym przez firmę EY, obejmującym problemy księgowe, audytowe, podatkowe i transakcyjne branży budowlanej, reprezentantki naszego Wydziału w składzie: Anna Olewnik i Aniela Potka zajęły pierwsze miejsce. Natomiast w konkursie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych zorganizowanego przez firmę BZM Consulting uplasowały się na trzecim miejscu podium. Ponadto zajęły także pierwsze miejsce w grze miejskiej, w której należało się wykazać nie tylko wiedzą z zakresu rachunkowości, ale także współpracą drużynową, kreatywnością oraz wiedzą ogólną.

 

Sukces magistrantki z WNEiZ

Praca magisterska Pani Marty Maćkowskiej pt. “Perspektywa wprowadzenia w Polsce funduszy inwestycyjnych typu Real Estate Investment Trust na tle doświadczeń państw europejskich” otrzymała wyróżnienie przyznane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Wyróżniona praca została napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Jaworek z Katedry Inwestycji i Nieruchomości.

Nagroda dla absolwentki WNEiZ
Absolwentka WNEiZ mgr Diana Kaczorska otrzymała nagrodę w kategorii prac magisterskich w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Promotorem nagrodzonej pracy pt. “Wykorzystanie serwisów społecznościowych i portali pracy w rekrutacji” był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 18 grudnia 2014 r.

Sukces absolwentki WNEiZ

Mgr Anna Kaliska, absolwentka Zarządzania (specjalność Marketing), została laureatką konkursu o nazwie „Wiedzą Pisane” organizowanego przez PZU SA. W konkursie brali udział  studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych, uczelni publicznych i niepublicznych zarejestrowanych na terenie Polski. Wyróżnienie zdobyła za swoją pracę magisterską pt. „Zastosowania narzędzi marketingu internetowego w procesie budowy i wdrażania modeli biznesowych startupów technologicznych” pisaną pod kierunkiem dr Iwony Escher w Katedrze Marketingu i Handlu.
W konkursie brało udział ponad 100 prac konkursowych (konspekty prac oraz ich pierwsze rozdziały). Na konkurs zgłaszane były prace, których tematyka dotyczyła innowacji, technologii lub zarządzania zmianami z następujących dziedzin: finanse, IT, marketing, sprzedaż, HR, obsługa klienta. Praca mgr Anny Kaliskiej znalazła się w grupie 21 prac ocenionych najwyżej przez Komisję Konkursową, a następnie Kapitułę Konkursu, która decydowała o ostatecznym podziale nagród. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło podczas Gali Finałowej w Marriott Warsaw Hotel w Warszawie 10 lutego 2014 r.

Reportaż video z wydarzenia dostępny jest na profilu Grupy PZU Kariera

Sukcesy studentów i doktorantów WNEiZ w 2013 r.

Dr Marta Karwacka za pracę doktorską pt. „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu” opracowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Karaszewskiego, dyrektora Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK, otrzymała pierwszą nagrodę w VIII edycji prestiżowego konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Jest to najważniejsze wyróżnienie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przyznawane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

W ramach konkursu trzecią nagrodę za pracę magisterską pt. „Etyka zawodowa profesji związanych z zasobami ludzkimi” otrzymała również mgr Katarzyna Tywusik, która przygotowała pracę pod kierunkiem dr Moniki Maksim z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Obie wyróżnione, poza dyplomami i nagrodami książkowymi, otrzymały atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zespół  studentów WNEiZ w składzie: Błażej Kitrys, Natalia Kolankowska, Małgorzata Kolenderska, Patrycja Kuligowska zajął IV miejsce w XVII edycji konkursu “Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie”, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Konkurs jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy, która ufundowała nagrody. W XVII edycji Konkursu uczestniczyło 70 studentów z 15 szkół wyższych.

Sukcesy studentów WNEiZ w 2012 r.

Absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu znaleźli się wśród laureatów V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych. Pierwsza i druga nagroda w konkursie przypadły absolwentom specjalności Analityka gospodarcza, prowadzonej na kierunku Ekonomia na WNEiZ. Pierwszą nagrodę otrzymał mgr Maciej Gałecki za pracę magisterską pt. Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce w latach 2008-2010, zaś drugą nagrodę uzyskała mgr Joanna Pułaczewska, autorka pracy pt. Behawioralny model kursu walutowego dla Polski, Czech i Węgier. Promotorem obydwu zwycięskich prac była prof. dr hab. Magdalena Osińska z Katedry Ekonometrii i Statystyki UMK. Rozstrzygnięcie tego prestiżowego konkursu nastąpiło na podstawie całkowicie anonimowego procesu recenzenckiego, przy czym w kapitule konkursu znaleźli się znani profesorowie – specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Na tegoroczną edycję zostało zgłoszonych 108 prac magisterskich.

Delegacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako pierwsza reprezentacja z Polski wzięła udział w GenovaModel United Nations, z udziałem delegacji z ponad 40 krajów. Student WNEiZ Igor Pronobis otrzymał nagrodę dla najlepszego delegata pracującego w komitecie ekonomicznym.

Sukcesy studentów WNEiZ w 2011 r.

Student WNEiZ Przemysław Kreft został laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu Językowego “LCCI Business English Competition 2011”, w którym wzięło udział ponad czterystu uczestników z najbardziej renomowanych uniwersytetów z całej Polski. Konkurs odbył się 18 listopada 2011 r., pod honorowym patronatem Ambasady Brytyjskiej, prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwent WNEiZ mgr Leszek Moniuszko został laureatem konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Nagrodzona praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Karaszewskiej.

Wyróżnienie studentki WNEiZ w konkursie „Największy wygrany prywatyzacji”
Studentka WNEiZ Sylwia Makara otrzymała II wyróżnienie w drugiej edycji konkursu „Największy wygrany prywatyzacji”.

Sukces studentów WNEiZ w konkursie Henkel Innovation Challenge
Zespół WNEiZ w składzie: Katarzyna Bednarek, Judyta Brzezińska i Agnieszka Tkaczyk dostał się do krajowego finału międzynarodowego konkursu o charakterze marketingowym: Henkel Innovation Challenge, organizowanym przez niemiecką firmę Henkel. Z całej Polski wybrano 10 najlepszych zespołów a drużyna WNEIZ uplasowała się na 5 miejscu.

Pierwsze zadanie konkursowe polegało na wcieleniu się w rolę menedżerów firmy Henkel i zaprezentowaniu pomysłu na innowacyjny produkt z kategorii kosmetyków lub środków piorących i czystości, który mógłby spotkać się z uznaniem konsumentów w 2050 roku. Finał konkursu, który odbył się w marcu 2010 r., polegał na szczegółowym przygotowaniu koncepcji innowacyjnego produktu spełniającego wymagania konsumentów w 2050 roku, stworzeniu koncepcji ceny oraz kampanii reklamowej, stworzeniu strategii wprowadzenia produktu na rynek i opracowaniu kanałów dystrybucji. Etap ten oceniany był przez komisję, w skład której wchodzili członkowie firmy Henkel.

Nagrody dla absolwentów WNEiZ w 2010 r.
Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznali nagrodę I stopnia im. Jerzego Sablika mgr Dorocie Kuźmińskiej za pracę magisterską Pt. „Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Sojaka.

Sukces studentów WNEiZ w konkursie Karierosfera 2010

Magdalena Tomicka została zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Karierosfera – Konkurs Wiedzy Biznesowej w dziedzinie HR. Konkurs ten był organizowany przez stowarzyszenie WIGGOR z Wrocławia, zaś koordynatorem lokalnym w Toruniu było Koło Uczelniane Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Kaja Kozłowska zajęła 5 miejsce w dziedzinie HR, zaś Radosław Witkiewicz 5 miejsce w dziedzinie PR.

Nagrody dla absolwentów WNEiZ w 2009 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznał nagrodę II stopnia mgr. Tomaszowi Zimnickiemu oraz nagrodę III stopnia mgr Paulinie Dąbrowskiej w Konkursie prac magisterskich.
Mgr Małgorzata Łaszczyk wygrała konkurs na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie bankowości XI edycji Konkursu Kredyt Banku S.A. i T.U.i R. Warta S.A.
Mgr Anna Stocka zajęła trzecie miejsce w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Mgr Anna Stocka wygrała również Konkurs na pracę magisterską o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Zwycięstwo studentów WNEiZ w konkursie Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie

Studenci III roku WNEiZ – Anna Wiszowata, Aleksandra Szpejewska, Beata Bielska, Tomasz Kłos, Mateusz Kita – zajęli I miejsce w XII edycji konkursu organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości: „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”. Konkurs odbył się w dniach 8-10 maja 2008 r. w Łodzi.
Pierwszym zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie raportu zawierającego rozwiązanie przypadku. Zadanie to wymagało od studentów umiejętnego połączenia wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Następnym etapem konkursu było przygotowanie zadania finansowego związanego z działalnością firmy. Ostatni etap konkursu polegał na przeprowadzeniu negocjacji według przygotowanych przez ekspertów założeń.

Sukcesy studentów WNEiZ w 2007 r.

Absolwent WNEiZ – mgr Konrad Plechowski został vice-prezydentem AIESEC International ds. Technologii Informatycznych.
Student WNEiZ – Kamil Kraczkowski zajął drugie miejsce w grze giełdowej, organizowanej przez ogólnopolską gazetę giełdową “Parkiet”.
Student V roku ekonomii na WNEiZ – Jakub Puls, został jednym z 15 finalistów ogólnopolskiego konkursu “Business English Competition”. W Konkursie, zorganizowanym przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową, wzięło udział kilkuset studentów z uczelni wyższych z całej Polski.
Student V roku ekonomii na WNEiZ – Tomasz Murawski, otrzymal prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwycięstwo studenta WNEiZ w konkursie Moneta Platina

Marek Muc – student V roku zarządzania WNEiZ UMK wygrał w 2007 r. ogólnopolski konkurs z rachunkowości “Moneta Platina”. Konkurs jest organizowany przez firmę Deloitte we współpracy z Rzeczpospolitą, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland oraz międzynarodową organizacją studentów ekonomii i zarządzania AIESEC.

Zwycięstwo studentów KNR w konkursie Uczelniada 2006

W dniach 28-29 listopada odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Amatorów Rachunkowości “Uczelniada 2006”. W konkursie wzięły udział 23 reprezentacje z m.in.: Akademii Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Koło Naukowe Rachunkowości z Torunia reprezentowały dwie drużyny: Księgomaniacy i Buchalterki. Kolejny raz członkowie KNR pokazali, że bradzo trudno ich pokonać. Obie drużyny zakwalifikowały się do finału i obie odniosły sukces. Drużyna Księgomaniaków w składzie: Marcin Dziamski, Marek Muc, Grzegorz Bednarowicz zajęła I miejsce, zaś drużyna Buchalterek w składzie Anna Lewicz, Ewa Trąmpczyńska, Anita Stanisławska – II miejsce.

Sukces studenta WNEiZ w konkursie Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości

W dniu 31 stycznia 2006 r. w Sejmie RP w obecności Marszałka Sejmu RP Marka Jurka, Wiceministra Gospodarki Andrzeja Kaczmarka i prezesa BCC Marka Goliszewskiego ogłoszone zostały wyniki III konkursu “Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”. W konkursie zorganizowanym przez Studenckie Forum Business Centre Club piąte miejsce, za pomysł wprowadzenia systemu finansującego wynalazki rokujące sukces na rynku, zajął Adam Michalak – laureat edycji toruńskiej a jednocześnie student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Zwycięstwo studentów KNR w konkursie Uczelniada 2005

W dniach 22-23 listopada odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Amatorów Rachunkowości “Uczelniada 2005”. W konkursie wzięło udział 26 reprezentacji z m.in.: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, SGH, Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Koło Naukowe Rachunkowości, działające na WNEiZ reprezentowały trzy drużyny. Drużyna KNR w składzie: Beata Miklusz, Marek Muc, Grzegorz Bednarowicz zajęła pierwsze miejsce, zaś drużyna złożona z Magdaleny Olejnik, Iwony Perkowskiej i Filipa Pieczki – miejsce drugie. Trzecia drużyna KNR w składzie: Stanisław Kaszuba, Tomasz Murawski, Ireneusz Jabłoński zajęła 10 miejsce.

Nagroda dla absolwenta Wydziału

Praca magisterska mgr Grzegorza Borzyszkowskiego została uznana za najlepszą pracę magisterską w 2005 r. poruszającą problematykę SKOK-ów.

Zwycięstwo studentów NKR w konkursie Uczelniada 2004

23 listopada 2004 roku członkowie Koła Naukowego Rachunkowości WNEiZ wzięli udział w II Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Amatorów Rachunkowości “Uczelniada 2004”. Konkurs miał charakter zespołowy. Zespół w składzie: Adam Andrzejewski, Mariusz Gurtatowski, Michał Murawski, zajął pierwsze miejsce.

Laureatem czwartej edycji konkursu Skandia Poland Opportunity Program 2004 został student WNEiZ

Laureatem czwartej edycji konkursu promującego przedsiębiorczość wśród najbardziej utalentowanych studentów szkół wyższych – Skandia Poland Opportunity Program 2004 został student WNEiZ Marcin Gutowski. To kolejne zwycięstwo studentów WNEiZ UMK, po wcześniejszych sukcesach odnoszonych w poprzedniej edycji SPOP oraz w dwóch edycjach konkursu organizowanego przez firmę L’Oreal. Do programu zakwalifikowało się szesnastu studentów z sześciu szkół wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zadaniem studentów było samodzielne przygotowanie projektów eksponujących ich umiejętność przełożenia oryginalnych pomysłów na intratne przedsięwzięcia rynkowe. Chodziło więc o zaproponowanie nowych kierunków rozwoju firmy Skandia na rynku szeroko rozumianych usług finansowych.

Nagroda dla AIESEC Toruń UMK

Komitet Lokalny AIESEC Toruń UMK otrzymał nagrodę “Progress & Sustainability” za osiągnięcie największego relatywnego wzrostu w realizacji praktyk na arenie AIESEC Polska w kadencji 2003/2004. Nagroda ta jest dowodem wzrastającego znaczenia AIESEC Toruń w całym AIESEC Polska. W chwili obecnej AIESEC Toruń zajmuje 7 miejsce pod względem ilości realizowanych praktyk.

Laureatem trzeciej edycji konkursu Skandia Poland Opportunity Program 2003 został student WNEiZ

Laureatem trzeciej edycji konkursu Skandia Poland Opportunity Program 2003 został student WNEiZ Paweł Czaus. Wśród dodatkowo wyróżnionych trzech studentów znalazł się kolejny student toruńskiego uniwersytetu, Paweł Pilarski. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest firma Skandia Poland – przedstawiciel światowego lidera rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych. Do finału programu zakwalifikowało się jedenastu studentów z sześciu szkół wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zadaniem studentów było samodzielne przygotowanie projektów eksponujących ich umiejętność przełożenia oryginalnych pomysłów na najbardziej konkurencyjne przedsięwzięcia rynkowe oraz zaproponowanych nowych kierunków rozwoju firmy Skandia na rynku szeroko rozumianych usług finansowych.

Po raz drugi studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w finale światowego konkursu L’Oreal e-Strat Challenge 2003

Zespół Copernicus, złożony ze studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Jakub Czaplicki, Paweł Czaus, Konrad Tkacz, zakwalifikował się do finału L’Oreal e-Strat Challenge 2003, zaliczanego do najbardziej prestiżowych światowych konkursów wiedzy i umiejętności zarządczych. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 800 drużyn zakwalifikowanych spośród 5600 zespołów z całego świata biorących udział w fazie eliminacyjnej. W drugim etapie konkursu świat podzielono na siedem części:
– Europa 1 (184 drużyny), Europa 2 (136 drużyn), Północna Ameryka (136 drużyn), Ameryka Łacińska (96 drużyn), Azja 1 (120 drużyn), Azja 2 (88 drużyn), pozostałe kraje (40 drużyn). Zespoły z Polski, które zakwalifikowały się do II fazy konkursu (24), zostały usytuowane w grupie krajów Europa II (Albania, Andora, Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Gibraltar, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Jugosławia). Wśród nich, aż 6 zespołów rekrutowało się ze Szkoły Głównej Handlowej, a cztery z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jako wielki sukces należy uznać pierwsze miejsce zespołu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wśród drużyn Europy II, co oznaczało uzyskanie zaszczytu reprezentowania kontynentu w finale konkursu , wspólnie z zespołem Francji, która uplasowała się na pierwszej pozycji spośród drużyn Europy I. Choć nie udało zespołowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powtórzyć sukcesu swoich kolegów z poprzedniego roku – uzyskać tytuł mistrzów świata, a także znaleźć się w pierwszej trójce zwycięzców, to sam udział w finale konkursu wpisuje się do najbardziej spektakularnych osiągnięć Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W czasie ceremonii wręczenia nagród laureatom L’Oreal e-Strat Challenge 2003, która odbyła się w Paryżu w kwietniu br., zespół Copernicus był szczególnie komplementowany. Okazał się on zdecydowanie najmłodszą drużyną finału konkursu. Pozostałe tworzyli głównie studenci studiów MBA, często legitymujący się wieloletnią praktyką (również na stanowiskach kierowniczych w znanych korporacjach transnarodowych świata). A co najważniejsze – biznes plan opracowany przez zespół z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został oceniony jako najlepszy na świecie. Postawa naszych studentów sprawiła, że w filmie o wiodących uczelniach świata prezentowanym w czasie ceremonii nie zabrakło miejsca dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK już wcześniej odnosili sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą – przyczyniając się do upowszechniania opinii o Wydziale, jako jednej z najlepszych placówek edukacji ekonomistów i kadr menedżerskich w Polsce. Tegoroczny sukces w konkursu L’Oreal e-Strat Challenge – potwierdzający, iż ubiegłoroczne pierwsze miejsce na świecie nie było dziełem przypadku, wymownie świadczy o poziomie kształcenia, a także o uzdolnieniach młodego pokolenia Polaków.

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu laureatami światowego konkursu L’Oreal e-Strat Challenge 2002

Zespół studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Jarosław Boniecki, Tomasz Koźliński (lider), Dawid Piskorz został zwycięzcą L’Oreal e-Strat Challenge 2002, zaliczanego do najbardziej prestiżowych światowych konkursów wiedzy i umiejętności zarządczych. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 789 drużyn z całego świata zakwalifikowanych spośród 2600 zgłoszonych zespołów. Z tych drużyn w II etapie wyłoniono 3 najlepsze zespoły w skali świata oraz najlepsze zespoły z poszczególnych kontynentów. Międzynarodowy finał odbywał się w dniach 17 – 21 kwietnia w Paryżu. Do udziału w nim zaproszono 2 zespoły z Polski – Copernicus (UMK Toruń) oraz Economists (AE Katowice) – oraz zespoły z Brazylii, Kanady, Tajlandii, Izraela oraz USA. W ramach edycji finałowej zespoły prezentowały swoje strategie przed organizatorami konkursu oraz odpowiadały na ich pytania. Końcowa klasyfikacja (ustalana w oparciu o wskaźnik Stock Price Index) zarządzanej firmy ukształtowała się następująco:
1. Copernicus (Polska, UMK Toruń) – 4165
2. Belezaehfundamental (Brazylia) – 4112
3. Economists (Polska, AE Katowice) – 4017
4. Vueltin (Argentyna)
5. SasinMBA (Tajlandia)
6. Bakedpotato (Kanada)
7. Amancaya (Peru)
8. Gad (Gruzja)
9. Vitoria (USA)
10. Sawasdee (Tajlandia).
W ceremonii wręczenia nagród laureatom L’Oreal e-Strat Challenge zespół – Copernicus – dwukrotnie stawał na podium. Po raz pierwszy jako najlepszy zespół Europy, a po raz drugi jako zwycięzca konkursu – mistrz świata. Na marginesie warto podać, że w pierwszej edycji konkursu zwyciężyła drużyna USA (MIT) przed drużynami z Turcji oraz Hiszpanii. Ceremonię wręczenia nagród poprzedziła konferencja na temat “Can universities live with business?” prowadzona przez Michaela Skapinker’a, redaktora Financial Times. Wzięli w niej udział zarówno wybitni uczeni świata, jak i przedstawiciele czołówki biznesu. Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK już wcześniej odnosili sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą – przyczyniając się do upowszechniania opinii o Wydziale, jako jednej z najlepszych placówek edukacji ekonomistów i kadr menedżerskich w Polsce. Ten sukces jest jednak najbardziej spektakularnym w historii nie tylko Wydziału. Ma z pewnością także znaczące miejsce w skali Polski.