AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Opinie naszych absolwentów

Mikołaj Bogdanowicz,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jako absolwent marketingu i zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierunku “Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem” na tej samej Uczelni mogę powiedzieć, że był to dobry wybór.

Studia dały mi solidną podstawę do pełnienia coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji, począwszy od specjalisty do spraw kontrolingu w spółce „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław, poprzez wiceburmistrza Kruszwicy aż po urząd wojewody kujawsko-pomorskiego, który sprawuję od grudnia 2015 roku.

Każdy etap mojej kariery zawodowej wiązał się z kolejnymi wyzwaniami, z którymi radziłem sobie w dużej mierze dzięki wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania. Wojewoda kierując administracją rządową w terenie musi codziennie podejmować dziesiątki trudnych decyzji w bardzo szerokim spektrum dziedzin. Gruntowna wiedza ekonomiczna, podparta doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi, ułatwia pełnienie tej funkcji.

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspominam jako wspaniałą przygodę intelektualną, która wciąż procentuje.

 

The President of the Board of  Cereal Partners Poland Toruń-Pacific – director of Cereal Partners Worldwide Central Europe Cluster

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika to kuźnia menedżerskich talentów. Potwierdzam to nie tylko jako absolwent tego Wydziału, ale przede wszystkim jako pracodawca, który chętnie zatrudnia wywodzących się z niego specjalistów. Cenię sobie współpracę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, który stawia na przekazywanie rzetelnej wiedzy wspartej praktycznymi umiejętnościami. Stąd częste wspólne inicjatywy Wydziału i kierowanej przeze mnie firmy polegające na organizowaniu dla studentów warsztatów, które przybliżają realia prowadzenia biznesu i funkcjonowania współczesnej gospodarki. Dyplom Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK jest ceniony i rozpoznawalny, a jego wartość potwierdzają tysiące absolwentów, którzy w kraju i za granicą piastują ważne funkcje zarówno w prywatnych firmach, jak i rządowych agendach i instytucjach publicznych.

 

 dr Michał Weyna

Prezes przedsiębiorstwa „VEYNA”

 

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyłem studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing. W 2015 roku obroniłem dysertację doktorską w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Od początku studiów kierowałem się pragmatyzmem – studia były narzędziem do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Moim obszarem zainteresowań było przywództwo oraz style kierowania, czyli to, czym zajmowałem się na co dzień. Uczelnia dostarczyła mi wiedzę na najwyższym poziomie oraz, co ważne, wiedzę aktualną, która wkomponowywała się w najnowsze naukowe trendy światowe. Na bieżąco ją weryfikowałem rozwijając własne przedsiębiorstwo i zdobywając coraz większe doświadczenie. WNEiZ na naszym uniwersytecie cieszy się niepodważalnym prestiżem, a zdobyte tam tytuły i stopnie naukowe szacunkiem i uznaniem. Do dziś odczuwam to w swojej pracy: w trakcie spotkań z kontrahentami oraz w kontaktach z branżowymi mediami, dla których piszę referaty.

Studia na WNEiZ to dla mnie wspaniałe wspomnienia, wiele przygód oraz ważny dorobek życiowy. Jest to jedna z moich najlepszych inwestycji, której stopa zwrotu jest nieoceniona, i która stanowi ważny fundament mojej kariery menedżerskiej.

 

Managing Director – Business Development Division
Altkom Software & Consulting

 

Patrząc z piętnastoletniej już perspektywy zawodowej, muszę przyznać, że wybór specjalności Metody Ilościowe w Zarządzaniu był decyzją bardzo trafną. Specjalność należy bez wątpienia do najtrudniejszych, jakie oferowane są przez nasz Wydział, jednak droga do sukcesu, czy to zawodowego, finansowego, społecznego czy najważniejszego – rodzinnego i osobistego, jest drogą, która stawia przed każdym wiele wyzwań. Nie jest ona łatwa, tak jak nie jest łatwym studiowanie na tej właśnie specjalności.
Chociaż dziś moje aktywności zawodowe koncentrują się na aspektach menedżerskich i biznesowych, to wyniesione umiejętności ze studiów na specjalności Metody Ilościowe w Zarządzaniu okazują się cały czas być bardzo pomocne. Umiejętności analitycznego myślenia, kwantyfikacji otoczenia biznesowego, analizy przyczynowo-skutkowej, to tylko wybrane z wielu cech menedżerskich, potrzebnych w sprawnym zarządzaniu spółkami.
Gdybym dziś miał wybierać, która specjalność będzie dla mnie odpowiednia i da mi realną przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku, bez chwili zawahania ponownie wybrałbym Metody Ilościowe. Niech obiektywnym potwierdzeniem słuszności wyboru będzie fakt, że w gronie top-menedżerów wielu liczących się firm, jest spora liczba ludzi, którzy są absolwentami specjalności takich jak metody ilościowe, ekonometria, badania operacyjne. Czy jest to przypadek? W realnym biznesie nie ma miejsca na przypadki.

 

Dyrektor finansowy Grupy LoVo

Wybór Uczelni był podyktowany jej pozycją w rankingach najlepszych uczelni w kraju, natomiast wybór kierunku „Zarządzanie i marketing” – trochę wynikiem mody ówcześnie panującej wśród absolwentów szkół średnich. Pamiętam jednak, jak jeszcze na pierwszym roku studiów przekonałem się o słuszności podjętych decyzji. Szczególnie pozytywnie zapadły mi w pamięć pierwsze kontakty z praktycznymi zajęciami z zakresu metod ilościowych (statystyka, ekonometria, rachunkowość zarządcza). Późniejsza przygoda z liczbami przerodziła się w pasję, która przejawiała się w wielu obszarach życia. Zainteresowanie inwestowaniem na giełdzie zaowocowało powstaniem kilku prac naukowych o tej tematyce, czego konsekwencją stało się podjęcie studiów doktoranckich. Z perspektywy dziesięciu lat od ukończenia studiów magisterskich mogę stwierdzić, że Uczelnia dała mi solidne przygotowanie do rozwoju zawodowego na stanowiskach analityka ekonomicznego, później kontrolera finansowego i obecnie dyrektora finansowego.