AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

II stopień: pozostałe lata

09.10.2020:

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem bezpośredniej  rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym  r. akad. 2020/21,  zobowiązuję wszystkich studentów  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do sprawdzenia poprawności dokonanych zapisów na poszczególne przedmioty.

 Proszę porównać obowiązujący Państwa plan  studiów,  który znajduje się na stronie Wydziału w zakładce STUDENT – plan studiów,  z dokonanymi przez pracowników dziekanatu zapisami na zajęcia.

Ewentualne niezgodności proszę zgłaszać w odpowiednim dla kierunku dziekanacie.

Studenci, którzy zostali rozliczeni w trybie indywidualnym np.  osoby powtarzające, wznawiające studia lub które z innego powodu nie rozliczyły się w sposób automatyczny ,   proszeni są o skontaktowanie się  z osobą prowadzącą zajęcia w celu uzyskania kodu dostępu do przedmiotu.

Zwracam uwagę, że niezaliczenie przedmiotu ujętego w planie studiów będzie skutkowało brakiem zaliczenia etapu studiów.

dr Ryszard Lorenczewski

Prodziekan ds. Studentów


25.09.2020:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Nie wyklucza to możliwości prowadzenia zajęć innych niż wykład w trybie stacjonarnym, jednak biorąc pod uwagę rozmaite ograniczenia należy przyjąć że zajęcia zdalne będą dominującymi w nadchodzącym semestrze.

Zajęcia zdalne mogą odbywać się w trybie asynchronicznym lub synchronicznym. Co do zasady zajęcia odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym w systemie USOS. Oznacza to, że w wyznaczonym terminie zajęć prowadzący prowadzi zajęcia synchroniczne (on-line) lub udostępnia materiały w trybie asynchronicznym. Pierwsze zajęcia w każdym kursie służą organizacji pracy i wyborowi trybu pracy.

Przed przystąpieniem do zajęć prosimy zapoznać się z niżej opisanymi działaniami przygotowującymi Państwa do dydaktyki zdalnej.

Przygotowanie infrastruktury własnej hardware – komputer/sieć lokalna/dostęp do Internetu

Student powinien dysponować:

Przygotowanie do zajęć – rejestracja w niezbędnych usługach IT

Przygotowanie do zajęć – oprogramowanie

Skąd pobrać system?

System operacyjny oraz inne wybrane aplikacje firmy Microsoft (poza pakietem MS Office) dostępne są w usłudze Azure Education, której subskrybcję posiada WNEiZ. Usługa dostępna jest pod tym adresem. 

Rejestracja studenta polega na skorzystaniu z przycisku: “Sign In”, zalogowaniu się do konta podając indentyfikator konta w domenie o365.umk.pl (oraz podaniu hasła do tego konta). Po zalogowaniu do usługi Azure Education lista aplikacji i kluczy do nich dostępna jest pozycji menu “Oprogramowanie”.

Proponujemy aktualizacje systemu poprzez wersję instalatora Windows 10 (consumer editions), version 2004 – DVD (do pobrania wraz z kluczem).

Aplikacja do pracy zdalnej synchronicznej – UMK wykorzystuje w tym zakresie usługę MS Teams. Mimo, iż usługa jest dostępna on-line na platformie Office365, zaleca się pobranie i zainstalowanie wersji desktop klienta tej usługi z tego źródła.

Platforma do pracy zdalnej asynchronicznej – system LMS. UMK wykorzystuje w tym zakresie system Moodle. Adres usługi uczelnianej https://moodle.umk.pl

Adres usługi WNEiZ: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/. Logowanie do usługi: tak jak do poczty USOS-mail. Prosimy sprawdzić działanie usługi i zapoznać się z interfejsem użytkownika.

Realizacja zajęć zdalnych

Rozpoczęcie zajęć:  przed pierwszymi zajęciami (z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) prowadzący powinien poinformować grupę zajęciową poprzez USOS-mail o organizacji pracy zdalnej, wybranej platformie pracy zdalnej oraz innych ważnych sprawach.

  1. Student sprawdza działanie własnego środowiska pracy. Jeśli otrzymał zaproszenie do zespołu MS Teams wykonuje niezbędne działania – kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje krok po kroku
  2. Student uczestniczy w zajęciach korzystając z platformy Moodle i/lub Ms Teams oraz innych rozwiązań informatycznych wskazanych przez wykładowcę.
  3. Egzaminy i zaliczenia prowadzone w trybie zdalnym powinny być traktowane przez studenta identycznie jak stacjonarne, w szczególności:

Zachęcamy do zapoznani się ze stroną zwierającą niezbędne informacje oraz do korzystania z dostępnych platform i oprogramowania w organizacji własnych studiów. Dobrą praktyką może być np. wykorzystanie kalendarza MS Teams do planowania zadań, aplikacji OneNote (Office 365) do prowadzenia notatek elektronicznych do wykładów lub repozytorium plików OneDrive do przechowywania danych.

Zachęcamy także do korzystania z polecanych przez prowadzących źródeł wiedzy on-line, zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMK oraz repozytoriów danych wskazanych przez wykładowców.

W przypadku problemów/pytań/spostrzeżeń, prosimy o kontakt z dziekanatem obsługującym dany kierunek studiów lub Zespołem ds. Informatyzacji Procesu Nauczania:

Zachęcamy także do śledzenia dedykowanej e-learningowi strony – kliknij tutaj.