AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

I rok II stopnia (stacjonarne)

12.10.2020:

Obowiązkowe szkolenie e-BHP dla studentów rozpoczynających naukę na I roku I i II stopnia WNEiZ UMK

Szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 15.10.2020 r. do 10.12.2020 r.

Uwaga: po 10.12.2020 nie będzie możliwości zaliczenia BHP.

Brak zaliczenia szkolenia skutkuje niezaliczeniem roku studiów.

Adres strony: https://moodle.umk.pl/BHP/

01.10.2020:

Informujemy, że studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych będą mogli odebrać swoje dokumenty (zaświadczenie o statusie studenta, legitymację studencką) w dniach 05.10, 06.10, 07.10.2020 roku według poniższego harmonogramu. Warunkiem odebrania dokumentów jest złożenie ślubowania za pośrednictwem systemu USOSweb.

05.10.2020:

Prosimy, by w tym dniu dokumenty odebrały głównie osoby dojeżdżające.

06.10.2020:

W tym dniu dokumenty mogą odebrać także studenci studiów II stopnia.

07.10.2020:

W tym dniu dokumenty mogą odebrać także studenci studiów II stopnia.

Przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiczną, w budynku może przebywać ograniczona liczba osób. Prosimy stosować się do zasad reżimu sanitarnego – w budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz obowiązek dezynfekcji rąk. Prosimy o zabranie własnych długopisów.

25.09.2020:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Nie wyklucza to możliwości prowadzenia zajęć innych niż wykład w trybie stacjonarnym, jednak biorąc pod uwagę rozmaite ograniczenia należy przyjąć że zajęcia zdalne będą dominującymi w nadchodzącym semestrze.

Zajęcia zdalne mogą odbywać się w trybie asynchronicznym lub synchronicznym. Co do zasady zajęcia odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym w systemie USOS. Oznacza to, że w wyznaczonym terminie zajęć prowadzący prowadzi zajęcia synchroniczne (on-line) lub udostępnia materiały w trybie asynchronicznym. Pierwsze zajęcia w każdym kursie służą organizacji pracy i wyborowi trybu pracy.

Przed przystąpieniem do zajęć prosimy zapoznać się z niżej opisanymi działaniami przygotowującymi Państwa do dydaktyki zdalnej.

Przygotowanie infrastruktury własnej hardware – komputer/sieć lokalna/dostęp do Internetu

Student powinien dysponować:

Przygotowanie do zajęć – rejestracja w niezbędnych usługach IT

Przygotowanie do zajęć – oprogramowanie

Skąd pobrać system?

System operacyjny oraz inne wybrane aplikacje firmy Microsoft (poza pakietem MS Office) dostępne są w usłudze Azure Education, której subskrybcję posiada WNEiZ. Usługa dostępna jest pod tym adresem. 

Rejestracja studenta polega na skorzystaniu z przycisku: “Sign In”, zalogowaniu się do konta podając indentyfikator konta w domenie o365.umk.pl (oraz podaniu hasła do tego konta). Po zalogowaniu do usługi Azure Education lista aplikacji i kluczy do nich dostępna jest pozycji menu “Oprogramowanie”.

Proponujemy aktualizacje systemu poprzez wersję instalatora Windows 10 (consumer editions), version 2004 – DVD (do pobrania wraz z kluczem).

Aplikacja do pracy zdalnej synchronicznej – UMK wykorzystuje w tym zakresie usługę MS Teams. Mimo, iż usługa jest dostępna on-line na platformie Office365, zaleca się pobranie i zainstalowanie wersji desktop klienta tej usługi z tego źródła.

Platforma do pracy zdalnej asynchronicznej – system LMS. UMK wykorzystuje w tym zakresie system Moodle. Adres usługi uczelnianej https://moodle.umk.pl

Adres usługi WNEiZ: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/. Logowanie do usługi: tak jak do poczty USOS-mail. Prosimy sprawdzić działanie usługi i zapoznać się z interfejsem użytkownika.

Realizacja zajęć zdalnych

Rozpoczęcie zajęć:  przed pierwszymi zajęciami (z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) prowadzący powinien poinformować grupę zajęciową poprzez USOS-mail o organizacji pracy zdalnej, wybranej platformie pracy zdalnej oraz innych ważnych sprawach.

  1. Student sprawdza działanie własnego środowiska pracy. Jeśli otrzymał zaproszenie do zespołu MS Teams wykonuje niezbędne działania – kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje krok po kroku
  2. Student uczestniczy w zajęciach korzystając z platformy Moodle i/lub Ms Teams oraz innych rozwiązań informatycznych wskazanych przez wykładowcę.
  3. Egzaminy i zaliczenia prowadzone w trybie zdalnym powinny być traktowane przez studenta identycznie jak stacjonarne, w szczególności:

Zachęcamy do zapoznani się ze stroną zwierającą niezbędne informacje oraz do korzystania z dostępnych platform i oprogramowania w organizacji własnych studiów. Dobrą praktyką może być np. wykorzystanie kalendarza MS Teams do planowania zadań, aplikacji OneNote (Office 365) do prowadzenia notatek elektronicznych do wykładów lub repozytorium plików OneDrive do przechowywania danych.

Zachęcamy także do korzystania z polecanych przez prowadzących źródeł wiedzy on-line, zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMK oraz repozytoriów danych wskazanych przez wykładowców.

W przypadku problemów/pytań/spostrzeżeń, prosimy o kontakt z dziekanatem obsługującym dany kierunek studiów lub Zespołem ds. Informatyzacji Procesu Nauczania:

Zachęcamy także do śledzenia dedykowanej e-learningowi strony – kliknij tutaj.


24.09.2020:

W piątek, 2 października o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne (w formie online) dla studentów I roku. W trakcie spotkania głos zabierze dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Studentów, pracownicy dziekanatów obsługujących poszczególne kierunki studiów, wydziałowy koordynator programu Erasmus+, przedstawiciele Biura Karier i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Samorządu Studenckiego. Transmisja spotkania dostępna będzie na stronie internetowej Wydziału oraz na Facebooku.

W związku z koniecznością przygotowania się do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, prosimy o niezwłoczne założenie konta na serwerze UMK (kliknij tutaj, aby to zrobić). Numer albumu niezbędny do tej czynności znajduje się w zakładce „Wykształcenie” („Moje dane”) na indywidualnych kontach w systemie IRK.

Po założeniu w/w konta, prosimy jak najszybciej dokonać aktu ślubowania za pośrednictwem systemu USOS (jest to niezbędne do odebrania legitymacji, otrzymania zaświadczenia o statusie studenta i sprawdzenia indywidualnego planu zajęć na studiach stacjonarnych. Dla studentów studiów niestacjonarnych, plany zajęć znajdują się w zakładce „Student” na stronie Wydziału). Ponadto, prosimy na bieżąco sprawdzać informacje przesyłane w wiadomościach mailowych na skrzynkę studencką (będą tam przekazywane wszystkie informacje dotyczące studiów (spraw organizacyjnych i dydaktycznych) oraz aktualności na stronie Wydziału.