AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zajęcia odbywające się stacjonarnie w semestrze zimowym 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, publikujemy listę zajęć odbywających się w sposób kontaktowy w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Przypominamy, że wszystkie wykłady prowadzone są zdalne. Zajęcia stacjonarne co do zasady będą odbywać się co drugi tydzień, w blokach 4-godzinnych. W najbliższym czasie studenci I roku zostaną poinformowani o konieczności założenia konta w systemie USOS, dającego dostęp do narzędzi wykorzystywanych w przypadku nauczania zdalnego – prosimy o śledzenie komunikatów na kontach w systemie IRK.

W przypadku studiów podyplomowych, informacja dot. zajęć kontaktowych zostanie rozesłana do uczestników przez opiekunów odpowiednich studiów.