AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzaniawww.econ.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się niewielki ogólnodostępny parking z jednym wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, przy których znajduje się podjazd pozwalający ominąć schody. Drzwi główne otwiera się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się pięć klatek schodowych. Schody do dwóch klatek można ominąć za pomocą windy. Winda nie posiada oznaczeń w Braille’u ani sygnalizacji głosowej. W pozostałych trzech klatkach schodowych schodów nie można ominąć.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń oraz recepcja.

Jedyna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Klucz do toalety znajduje się na portierni.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

W budynku nie ma krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością oraz brak dźwiękowego i wizualnego systemu ewakuacyjnego.