AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Archiwum – praca dla doktorantów

Grant w konkursie NCN PRELUDIUM BIS  HS
Projekt pt. “Uczenie maszynowe i modele zorientowane obserwacyjnie w prognozowaniu zapasów przy warunkach dotyczących poziomu wskaźnika gotowości dostawczej“.

 

Grant w konkursie SONATA BIS: 2017/26/E/HS4/00858, ID: 384051
Projekt pt. “Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów“.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 3:

Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu, w dniu 25 marca 2020 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu nr 3, na stypendium doktoranckie w grancie „FinTech” NCN Sonata Bis 7, ID: 384051, nr projektu na UMK 4264-E.

Na podstawie oceny kwalifikacji kandydata, komisja podjęła decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego w grancie „FinTech” NCN Sonata Bis 7 Pani mgr. Marcie Jakubowskiej.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 4:

Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu, w dniu 25 marca 2020 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu nr 4, na stypendium doktoranckie w grancie „FinTech” NCN Sonata Bis 7, ID: 384051, nr projektu na UMK 4264-E.

Na podstawie oceny kwalifikacji kandydata, komisja podjęła decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego w grancie „FinTech” NCN Sonata Bis 7 Panu mgr. Mikołajowi Borowskiemu-Beszcie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 5:

Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu, w dniu 20 sierpnia 2020 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu nr 5, na stypendium doktoranckie w Grancie NCN PRELUDIUM BIS, nr Projektu: 019/35/O/HS4/00345 pt. “Uczenie maszynowe i modele zorientowane obserwacyjnie w prognozowaniu zapasów przy warunkach dotyczących poziomu wskaźnika gotowości dostawczej“.

Na podstawie oceny kwalifikacji kandydata, komisja podjęła decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego w Grancie NCN PRELUDIUM BIS Panu mgr. Jakubowi Wojtasikowi.