AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

50 lat WNEiZ


REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ORAZ DZIEKAN

I RADA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

zapraszają na

UROCZYSTOŚĆ PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

połączoną z

NADANIEM TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

PROFESOROWI ROBERTOWI FRANKLINOWI  ENGLE’OWI

LAUREATOWI NAGRODY NOBLA

Uroczystość odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w auli UMK

W programie:

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie Dziekana
  • Wystąpienie JM Rektora
  • Wręczenie wyróżnień
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Nadanie doktoratu honoris causa profesorowi Robertowi Franklinowi Engle’owi
  • Gaudeamus
  • Wykład doktora honoris causa
  • Minirecital Chóru UMK

 


Pięćdziesiąt lat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania „w pigułce” 

Przez pięćdziesiąt lat Wydział konsekwentnie realizował postawione cele rozwojowe. Z pełną determinacją budował potencjał intelektualny oraz materialny na miarę nowoczesnej europejskiej  jednostki naukowej  i dydaktycznej. Skutecznie zabiegał o wzniesienie obecnego gmachu – noszącego nazwę Collegium Jana Pawła II – finansując z własnych, zaoszczędzonych środków jego rozbudowę. Pod koniec trzydziestolecia swego istnienia Wydział, jako pierwszy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,  przyjął ambitną strategię rozwoju na kolejne lata. Wytyczyła ona trudną drogę do osiągnięcia pozycji liczącego się w świecie ośrodka naukowego, posiadającego zdolność czynnego uczestnictwa w głównych nurtach badań światowych obejmujących  dziedzinę nauk ekonomicznych, a także cenionego przez studentów z kraju i z zagranicy miejsca odbywania studiów. Buduje własną tożsamość, której wyróżnikiem jest nauczanie i kreowanie  odpowiedzialności biznesowej oraz prowadzenie projektów naukowo-badawczych w tej dziedzinie.

Pomimo fundamentalnych różnic ustrojowych, dzielących początek i czas obecny, Wydział w całym okresie swej historii z właściwą rzetelnością prowadził badania naukowe i dążył niezmiennie, z pełną determinacją  do nauczania według programów studiów zapewniających poznawanie przez jego studentów światowego dorobku naukowego.  Jako jeden z pierwszych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych podjął badania empiryczne transformacji polskiej gospodarki, które przyniosły wiele cennych opracowań naukowych rzucających snop światła na przebieg i skutki tego epokowego procesu. W kilku obszarach badawczych stał się wiodącym polskim ośrodkiem, tworząc uznane szkoły naukowe.  W ten sposób dołączył do najwyżej notowanych w Polsce i cenionych na świecie ośrodków naukowych, kształcących ekonomistów i menedżerów, o czym świadczą: krajowe akredytacje z wyróżnieniem prowadzonych kierunków studiów; akredytacja AACSB; podjęcie działań na rzecz pozyskania kolejnych, najwyżej cenionych akredytacji światowych, jakimi są EQUIS i AMBA; umiejscowienie dwóch z realizowanych programów na liście stu najlepszych na świecie; liczne prestiżowe wyróżnienia pracowników i studentów, których przykładem może być nadanie pracownikowi Wydziału tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dwóm pracownikom tego zaszczytnego tytułu przez uczelnie z zagranicy, zwycięstwo zespołu studentów Wydziału   w prestiżowym  światowym konkursie L’Oreal e-Strat Challenge 2002 i zdobycie w przez nich tytułu mistrzów świata (wcześniej mistrzów Europy).

Wydarzenia towarzyszące:

Partnerzy wydarzenia: