AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Członkowie

Przewodnicząca:

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego:

Przedstawiciel doktorantów:

Przedstawiciele  nauczycieli akademickich uczestniczących w radzie dyscypliny naukowej z głosem doradczym:

Przedstawiciele  samorządu studentów uczestniczący w radzie dyscypliny naukowej z głosem doradczym:

Przedstawiciel  samorządu doktorantów uczestniczący w radzie dyscypliny naukowej z głosem doradczym: