AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Członkowie

Przewodnicząca:

Dziekan:

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

Przedstawiciele  nauczycieli  akademickich  ze  stopniem  naukowym  doktora:

Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadający stopnia naukowego:

Przedstawiciel  doktorantów:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich uczestniczący w radzie dyscypliny naukowej z głosem doradczym:

Przedstawiciele samorządu studentów uczestniczący w radzie dyscypliny naukowej z głosem doradczym:

Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczący w radzie dyscypliny naukowej z głosem doradczym: