AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pracownicy

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Drygalska (barbara.drygalska@umk.pl)
Nauczyciele akademiccy

Stosunek pracy (nawiązanie, rozwiązanie)

Wynagrodzenie

Tytuły i stopnie naukowe

Nagrody

Urlopy

Medale i odznaczenia

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Stosunek pracy (nawiązanie, rozwiązanie)

Wynagrodzenie

Nagrody

Urlopy

Medale i odznaczenia

Przepisy prawne wydawane przez UMK

Biuletyn Informacji Prawnych:

Administracja w UMK

Regulamin  Organizacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Działy w administracji centralnej UMK – skład osobowy i ramowe  zakresy zadań

 

Świadczenia socjalne w UMK

Zarządzenie Rektora UMK w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie