AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Administracja WNEiZ UMK

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Barbara Drygalska
tel. 56 611 4608, pok. 62

Z-ca kierownika: mgr Barbara Polaszek
tel. 56 611 4627, pok. 45


Biuro Dziekana:

specjalista: mgr Katarzyna Durmowicz
tel. 56 611 4608, fax 56 611 2280, pok. 61


Biuro Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym; Dziekanat studiów doktoranckich:

specjalista: mgr Aneta Chrząstowska
tel. 56 611 4609; tel./fax 56 611 2281, pok. 67

specjalista: mgr Marta Rybińska
tel. 56 611 4747, pok. 66

referent: mgr Michał Jagielski
tel. 56 611 4767, pok. 21


Biuro Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju; Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych:

specjalista: mgr Mariusz Lewandowski
tel. 56 611 4614, pok. 20

specjalista: mgr Milena Miszewska
tel. 56 611 4783, pok. 19


Biuro Prodziekana ds. Studenckich:

specjalista: mgr Beata Kozłowska
tel. 56 611 4640, pok. 45A

Studia stacjonarne:

starszy specjalista: dr Iwona Salejko-Szyszczak
tel. 56 611 4471, pok. 41

specjalista: mgr Jolanta Karpińska
tel. 56 611 4714, pok. 43

specjalista: mgr Beata Kozłowska
tel. 56 611 4640, pok. 45A

specjalista: mgr Agnieszka Lesińska
tel. 56 611 4894, pok. 44A

specjalista: mgr Milena Miszewska
tel. 56 611 4783, pok. 19

specjalista: lic. Hanna Olkiewicz
tel. 56 611 4894, pok. 44A

specjalista: mgr Nina Żwak
tel. 56 611 4766, pok. 41

Studia niestacjonarne:

starszy specjalista: dr Iwona Salejko-Szyszczak
tel. 56 611 4471, pok. 41

specjalista: mgr Renata Talacha
tel. 56 611 4615, pok. 42


Biuro Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu; Biuro Programu MBA:

specjalista: mgr Barbara Jóźwik
tel. 56 611 4892, pok. 34


Zespół Administracyjno-Gospodarczy:

Kierownik: mgr Tadeusz Liczmański
tel. 56 611 4605, pok. 50

specjalista: Krzysztof Uzarski
tel. 56 611 2282, pok. 47


Administracja Wydziału:

specjalista: Mirella Wilento
tel. 56 611 2203, pok. 17

specjalista: mgr Izabela Maciaszek
tel. 56 611 2203, pok. 17