AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja ds. Akredytacji AMBA

Wydziałowa Komisja ds. Akredytacji AMBA (the FESM Commission for the AMBA Accreditation) na kadencję 2020-2024 (tj. 01.09.2020-31.08.2024) została powołana na WNEiZ na podstawie § 26 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) przez Dziekana WNEiZ, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej w dniu 28.09.2020 r., w składzie:

  1. prof. dr hab. Robert Karaszewski – Przewodniczący
  2. dr Aranka Ignasiak-Szulc
  3. dr Kamila Skrzypczyńska
  4. mgr Barbara Jóźwik

Kontakt: mba@umk.pl