AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych

Centre for Digital Economy and Finance

 

Centrum zostało utworzone z dniem 15 listopada 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 167 Rektora UMK z dnia 5 listopada 2019 r. jako uniwersytecka jednostka naukowa podległa rektorowi, nadzorowana przez dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Centrum funkcjonuje na podstawie Statutu UMK oraz regulaminu.

 

Zadania:

1) Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie gospodarki i finansów cyfrowych.

2) Świadczenie usług dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie:

3) Świadczenie usług edukacyjnych polegających na:

4) Prowadzenie współpracy z instytucjami publicznymi przy realizowaniu badań oraz kampanii społecznych.

5) Organizowanie konkursów z zakresu gospodarki i finansów cyfrowych w trzech kategoriach: nauka, dydaktyka, praktyka.

6) Aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne krajowe i zagraniczne środki finansowe na realizację projektów dotyczących gospodarki i finansów cyfrowych, zwłaszcza w formie projektów badawczych i grantów.

7) Wydawanie czasopisma poświęconego gospodarce i finansom cyfrowym.

 

Dyrektor: dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
Katedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych
tel.: +48 56 611 4634
e-mail: michal.polasik@umk.pl

Zastępca dyrektora: dr Agnieszka Huterska
Katedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych
tel.: +48 56 611 4895
e-mail: huterska@umk.pl