AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Administracja WNEiZ UMK

DZIEKANAT

Kierownik: specjalista: mgr Barbara Drygalska,
tel. 56 611 4608, pok. 60

Z- ca kierownika: specjalista: mgr Barbara Polaszek,
tel. 56 611 4627, pok. 45


Biuro Dziekana:

specjalista: mgr Katarzyna Durmowicz,
tel. 56 611 4608, fax 56 611 2280, pok. 61


Biuro Prodziekana ds. Nauki, dziekanat studiów doktoranckich:

specjalista: mgr Aneta Chrząstowska,
tel. 56 611 4609; tel./fax 56 611 2281, pok. 67

specjalista: mgr Marta Rybińska,
tel. 56 611 4747, pok. 66


Biuro Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych:

samodzielny referent: dr Joanna Flicińska-Turkiewicz,
tel. 56 611 4783, pok. 19

specjalista: mgr Milena Miszewska,
tel. 56 611 4614, pok. 20


Biuro Prodziekana ds. Studenckich:

specjalista: mgr Beata Kozłowska,
tel. 56 611 4640, pok. 45A

Studia stacjonarne:

st. specjalista: dr Iwona Salejko-Szyszczak,
tel. 56 611 4471, pok. 41

specjalista: mgr Jolanta Karpińska,
tel. 56 611 4714, pok. 43

specjalista: mgr Beata Kozłowska,
tel. 56 611 4640, pok. 45A

st. specjalista: mgr Agnieszka Lesińska,
tel. 56 611 4894, pok. 44A

specjalista: mgr Milena Miszewska,
tel. 56 611 4614, pok. 20

specjalista: lic. Hanna Olkiewicz,
tel. 56 611 4894, pok. 44A

specjalista: mgr Nina Żwak,
tel. 56 611 4766, pok. 41

Studia niestacjonarne:

st. specjalista: dr Iwona Salejko-Szyszczak,
tel. 56 611 4471, pok. 41

specjalista: mgr Renata Talacha,
tel. 56 611 4615, pok. 42

specjalista: mgr Beata Kozłowska,
tel. 56 611 4640, pok. 41


Biuro Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Biuro Programu MBA:

tel. 56 611 48 92 ; pok. nr 34

specjalista: mgr Barbara Jóźwik,
tel. 56 611 4892, pok. 34


Kierownik administracyjny:

mgr Tadeusz Liczmański,
tel. 56 611 4605, pok. 50


Administracja Wydziału:

specjalista: mgr Joanna Cichowicz,
tel. 56 611 4767, pok. 51

specjalista: mgr inż. Danuta Kulig,
tel. 56 611 2203, pok. 17

st. referent: Mirella Wilento,
tel. 56 611 2203, pok. 17


Promocja Wydziału:

lic. Mariusz Lewandowski,
tel. 56 611 4614, pok. 21