AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rejestracja

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

ogłasza konkurs na płatne staże finansowane z projektu

“Program stażowy dla kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE”

Liczba dostępnych staży: 30

Wymiar stażu: 360h

O staż mogą ubiegać się studenci ostatniego roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE.

Osoby ubiegające się o staż powinny złożyć w Biurze Projektu (pokój 34 na WNEiZ lub w portierni WNEiZ z dopiskiem Prof. Karaszewski) do dnia 8 lutego 2019 roku następujące dokumenty: