AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogłoszenia

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do odbycia stażu w drugiej edycji konkursu:

LISTA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYCIA STAŻU

L.p. Nr albumu
1 286366
2 286376
3 286394
4 286407
5 286392
6 286399
7 286395
8 286405
9 286406
10 286384
11 286393
12 286387
13 286385
14 286365
15 286409
16 273100
17 286391
18 286370

Studenci zakwalifikowani na staż zobowiązani są złożyć w Biurze Projektu następujące, poprawnie wypełnione dokumenty:

które stanowią Załącznik nr 2,3,5 do Regulaminu staży studenckich. Wzory dokumentów do pobrania w Zakładce „Regulamin projektu”.