AACSB accredited AACSB member
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informacje kontaktowe

Organizowanie praktyk i przygotowywanie umów:

Mirella Wilento
Pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk
Dziekanat, pokój 17
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 2203
mirella@econ.umk.pl

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk:

Dr hab. Waldemar Glabiszewski

Pełnomocnik Dziekana WNEiZ
ds. Kontaktów z Przedsiębiorczością
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 4891
waldemar.glabiszewski@umk.pl