AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informacje kontaktowe

Organizowanie praktyk i przygotowywanie umów:

Mirella Wilento
Pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk
Dziekanat, pokój 17
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 2203
mirella@umk.pl

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk:

dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK
Pełnomocnik Dziekana WNEiZ ds. Praktyk Studenckich
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 4891
waldemar.glabiszewski@umk.pl