AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Praktyki

Dobrze zorganizowany Program Praktyk Zawodowych, od wielu lat działający na naszym Wydziale, otworzył drzwi do kariery szerokiemu gronu studentów, którzy dziś doskonale funkcjonują w kręgach biznesowych. W jego ramach studenci korzystają z licznej oferty firm pozyskanych do współpracy, a także są stymulowani do indywidualnej aktywności w poszukiwaniu przedsiębiorstw umożliwiających odbycie praktyk.

Naszym celem w obszarze współpracy z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji, zarówno przedsiębiorstw, jak i studentów odbywających praktyki. Systematycznie pytamy pracodawców, czego oczekują od naszych absolwentów i staramy się dopasować do ich potrzeb. Precyzyjnie opracowujemy także ofertę praktyk zgłoszonych przez przedsiębiorstwa, tak aby studenci mieli możliwość wyboru firmy, terminu, czasu trwania oraz charakteru praktyki stosownie do zainteresowań i wybranej w toku studiów specjalności. Co roku wysyłamy kilkuset studentów do kilkudziesięciu firm z regionu kujawsko-pomorskiego, jak i spoza niego.
Praktyki to również szansa dla ludzi ambitnych, którzy sami potrafią objawić swoją przedsiębiorczość i nie boją się wyzwań. Wielu z nich, często z naszą pomocą, dociera do znanych i renomowanych firm w kraju i zagranicą (między innymi w ramach programu Leonardo da Vinci).

Dodatkową możliwość daje studentom naszego Wydziału Program Międzynarodowej Wymiany Praktyk organizowany przez AIESEC. Studenci znający co najmniej jeden język obcy mogą odbyć praktykę w jednym z ponad 90 krajów. Wyjazd na praktykę łączy zdobywanie doświadczenia zawodowego w firmie z poznawaniem społeczności i kultury danego kraju.

 

Ogłoszenia i bieżące oferty praktyk

Informacje kontaktowe

Wytyczne i dokumenty do pobrania

Stała oferta praktyk