AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia stacjonarne – plan zajęć

Podział na grupy obowiązujący w roku akademickim 2021/2022

Zajęcia wyrównawcze z matematyki i mikroekonomii zaczną odbywać się od 18 października 2021

Plany obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

Zajęcia, przy których nie jest podana sala (sala nieznana) odbywają się w sposób zdalny (nie dotyczy seminariów dyplomowych)!

Zajęcia anglojęzyczne do odwołania (momentu zebrania wszystkich studentów obcokrajowców w kraju) w semestrze zimowym odbywają się w sposób zdalny!

Ekonomia:

Economics:

Finanse i rachunkowość:

Komunikacja i psychologia w biznesie:

Logistyka:

Management:

Zarządzanie:

Erasmus