AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Opłaty za studia doktoranckie

Opłata za wydanie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich wynosi 17 zł (wydanie duplikatu: 25,50 zł).
Opłatę należy wnieść na indywidualne konto.