AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Bankowość i ubezpieczenia

Dlaczego warto wybrać specjalność “bankowość i ubezpieczenia”?

Specjalność bankowość i ubezpieczenia jest skierowana do studentów, którzy chcą pozyskać nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń. Proces kształcenia studentów w ramach ww. specjalności będzie uwzględniał analizę i ocenę produktów, procesów, czynności, usług, płatności oraz rozliczeń bankowo-ubezpieczeniowych. W ramach specjalności prezentowane będą regulacje i rozwiązania prawa polskiego oraz europejskiego, a także przykłady praktyczne działalności banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych. Studenci w ramach specjalności będą zdobywali wiedzę poprzez wykłady, opis przypadków praktycznych, samodzielne rozwiązanie zadań, prace w ramach projektów badawczych, a także analizę przypadków. Przekazywana studentom wiedza będzie dotyczyła zarówno bieżących trendów panujących na rynku finansowym w Polsce, jak i zjawisk występujących we współczesnym systemie finansowym świata.

Co po studiach na tej specjalności?

Po ukończeniu specjalności bankowość i ubezpieczenia absolwenci będą posiadali umiejętności pozwalające na sprawne i efektywne zarządzanie różnymi funkcjami, procesami, a także projektami bankowo-ubezpieczeniowymi. W szczególności absolwenci pozyskają umiejętność zarządzania różnymi rodzajami ryzyk występujących w działalności finansowej, bankowej oraz ubezpieczeniowej, co będzie stanowiło niezwykle ważny atut ich wykształcenia i konkurencyjności na rynku pracy, zwłaszcza wobec szkół licencjackich. Studia w ramach specjalności umożliwią wykształcenie kreatywnego podejścia do zarządzania finansami, rozwiną umiejętności pracy w grupach, przekażą techniki innowacyjnego zarządzania instytucjami finansowymi, a także będą stymulowały do twórczego wykorzystania i łączenia różnych narządzi zarządzania oraz analizy.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności 

[Zarejestruj się]