AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

ABACUS 2020

Szanowni Państwo!

Jest nam miło poinformować, że w bieżącym roku odbędzie się czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS, którą organizuje Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z inicjatywy Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2020 roku. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Cele konferencji
Podstawowym celem konferencji jest zainteresowanie środowiska naukowego badaniami nad historią rachunkowości. Chcemy, by konferencja wydobyła na światło dzienne i rozpowszechniła dorobek naukowców polskich oraz spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w Polsce pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Cezurę czasową przedmiotu badań przyjmujemy 1950 rok.

Przypominamy, że z poprzednich konferencji ukazały się następujące publikacje:

 1. S. Sojak (red.), Abacus – Od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014.
 2. S. Sojak (red.), Abacus – od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016.
 3. S. Sojak (red.), Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018.

Problematyka
Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • analizę ksiąg rachunkowych,
 • pojęcie, zakres i wycena kosztów,
 • sprawozdawczość jednostek gospodarczych (kupieckich, rolnych, fabrycznych, bankowych),
 • analizę czasopiśmiennictwa fachowego, szkolnictwa zawodowego, podręczników i programów nauczania,
 • teorię księgowości i dysputy naukowe.

Terminy

 1. Zgłoszenia uczestnictwa do 31.03.2020 r.
 2. Przesłanie referatów do 31.03.2020 r.
 3. Wniesienie opłaty do 31.03.2020 r.
 4. Konferencja 04.06.2020 r.

Opłaty

 1. Uczestnictwo z referatem 800,- zł
 2. Uczestnictwo bez referatu 100,- zł
 3. Publikacja artykułu bez uczestnictwa 700,- zł

Opłata za uczestnictwo obejmuje także wyżywienie oraz materiały konferencyjne. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłaty nie będą zwracane a materiały zostaną przesłane pocztą.

Numer rachunku bankowego
Wpłatę należy dokonać na rachunek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11:

Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

W tytule przelewu należy wpisać hasło „ABACUS” oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

Zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie referatów
Zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie referatów (wymogi redakcyjne) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

piotr.kozak@umk.pl

natomiast wypełnione oświadczenie autora prosimy przesłać pocztą na adres:

 

Dr Piotr Kozak
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Miejsce konferencji
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Organizator
Katedra Rachunkowości Finansowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Rada programowa
Prof. dr hab. Sławomir Sojak – przewodniczący, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Waldemar Dotkuś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Anna Szychta, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Mikołaj Turzyński, Uniwersytet Łódzki

Noclegi
Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów. W celu rezerwacji noclegu, prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym hotelem lub skorzystanie z internetowego systemu rezerwacji hoteli np. www.hrs.com lub www.booking.com. Najbliżej miejsca konferencji znajdują się hotele:

 1. Copernicus**** tel. 56 611 57 00, www.copernicustorunhotel.com
 2. Mercure **** tel. 56 619 65 50, www.mercure.com/pl/polska/index.shtml
 3. Uniwersytecki ** tel. 56 611 28 00, www.umk.pl/oferty/hotel
 4. Ibis Budget tel. 56 657 60 01, www.ibis.com/pl/polska/index.shtml

Kontakt
Dr Piotr Kozak – sekretarz konferencji
e-mail: piotr.kozak@umk.pl
tel. 509 732 716

Zgłoszone na konferencję referaty nie mogą być wcześniej publikowane w jakiejkolwiek formie, a autorzy muszą posiadać pełne prawa do rozporządzania nimi. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydane po konferencji w publikacji zwartej Wydawnictwa Naukowego UMK.

Licząc na zainteresowanie problematyką konferencji, prosimy o rozpowszechnienie jej założeń programowych wśród Państwa współpracowników.

Organizatorzy