AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

Projekty badawcze finansowane przez KBN:
nr 1 H02C 058 09, Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne – możliwości wykorzystania w procesie integracji Polski z międzynarodowym rynkiem finansowym – kierownik projektu dr hab. D. Dziawgo. (projekt w realizacji 2001-04)

Projekty badawcze finansowane przez UMK:
nr 406-E, Indywidualni inwestorzy w Polsce – badania ankietowe; kierownik dr hab. D. Dziawgo.

Projekty badawcze finansowane ze środków Unii Europejskiej:
JEP nr 11350-96, 1997-99 TEMPUS-PHARE – Teaching Economists for Polish Economy joining with European Union; wykonawca dr hab. D. Dziawgo.

Uczestnictwo pracowników Katedry w komitetach naukowych PAN, radach naukowych instytutów badawczych, komitetach redakcyjnych czasopism naukowych, radach konsultacyjnych itp. po roku 1998:
prof.dr hab. S. Sojak:
1. Członek Rady Programowej miesięcznika “Controlling i Rachunkowość Zarządcza”
2. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo

visiting professor:
2004 – Univestidade de Santiago de Compostela, Hiszpania
2005 – Universite de Rennes 1, Francja

1997 – nagroda (stypendium) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2005 – nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną pt. “Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych”
Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości – członek Komisji Rewizyjnej

prof.dr hab. S. Sojak

2000 – nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. “Ceny transferowe. Teoria i praktyka”, PWN 2001