AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Kierunki badań

Główne kierunki badań:

 • analiza sprawozdań finansowych polskich przedsiębiorstw,
 • ceny transferowe,
 • efektywność banków komercyjnych,
 • inwestorzy indywidualni – rola i znaczenie w nowoczesnej gospodarce rynkowej,
 • instrumenty pochodne – ujęcie inwestycyjne, podatkowe i księgowe,
 • pomiar i ocena efektywności działania przedsiębiorstw zdecentralizowanych,
 • prawo podatkowe,
 • problemy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw i spółek w teorii i praktyce,
 • rachunek kosztów jakości,
 • rachunkowość kapitału intelektualnego,
 • rachunkowość ośrodków odpowiedzialności,
 • rachunkowość podatkowa,
 • rachunkowość zasobów ludzkich,
 • relacje inwestorskie,
 • rewizja finansowa ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych w praktyce polskich podmiotów gospodarczych,
 • rezerwy w aspekcie księgowym i podatkowym,
 • sprawozdawczość według segmentów działalności,
 • teoria ograniczeń w rachunkowości,
 • zastosowanie informatyki w rachunkowości.