AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria

Prof. dr hab. Sławomir Sojak

1. Metody kalkulacji kosztów jednostkowych
2. Sprawozdawczość według segmentów działalności
3. Zarządzanie zyskiem za pomocą cen transferowych
4. Wykorzystanie macierzy BCG do analizy rentowności produktów
5. Budżetowanie i kontrola wykonania budżetu
6. Rachunek kosztów działań
7. Rachunek kosztów docelowych
8. Rachunek kosztów klienta
9. Wartości informacyjne sprawozdań finansowych w ujęciu historycznym
10. Rachunkowość w Polsce w XIX wieku na przykładzie wybranych podręczników
11. Księgowości w dawnej Polsce na podstawie instruktarzy ekonomicznych
12. Księgowość Dóbr Ziemskich pod zaborami w Polsce niepodległej
13. Podręczniki rachunkowości w okresie międzywojennym
14. Teoria modeli ewidencyjnych
15. Teorie bilansowe
16. Czasopiśmiennictwo z zakresu rachunkowości Polsce do 1939 roku
17. Czasopiśmiennictwo z zakresu rachunkowości Polsce w okresie powojennym

Prof.dr hab. Danuta Dziawgo

1. Biznes plan,
2. Rachunkowość finansowa i podatkowa,
3. Analiza finansowa,
4. Analiza fundamentalna,
5. Analiza finansowa efektywności inwestycji w instrumenty finansowe,
6. Rynek finansowy, w tym giełdowy,
7. Relacje inwestorskie,
8. Fuzje i przejęcia,
9. Credit-rating

Dr Ewa Chojnacka-Pelowska

1. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
2. Sprawozdawczość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
3. Sprawozdawczość danych niefinansowych
4. Rachunkowość finansowa
5. Analiza finansowa
6. Uproszczona ewidencja księgowa
7. Struktura kapitału i źródła finansowania działalności

Dr Urszula Król

1. Opodatkowanie przedsiębiorstw
2. Opodatkowanie podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej
3. Planowanie podatkowe
4. Administracja skarbowa

Dr Katarzyna Szortyka

1. Rachunkowość korporacyjna (sektor BPO, SSC)
2. Ochrona danych w rachunkowości
3. Rachunkowość finansowa
4. Sprawozdawczość finansowa

Dr Aleksander Zawadzki

1. Rachunkowość finansowa
1.1. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
1.2. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
1.3. Rachunkowość jednostek służby zdrowia
1.4. Rachunkowość banków
1.5. Rezerwy w rachunkowości
1.6. Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich przedsiębiorstwach
1.7. Technika informatyczna w rachunkowości polskich przedsiębiorstw
2. Rachunkowość zarządcza
2.1. Rachunkowość centrów odpowiedzialności
2.2. Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych
2.3. Wspomaganie podejmowania decyzji systemami komputerowymi
3. Podatki w działalności gospodarczej
3.1. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej
3.2. Podatek od towarów i usług
3.3. Różnice w przepisach podatkowych i bilansowych
3.4. Ceny transferowe
3.5. Podatkowe grupy kapitałowe

Dr Tomasz Zimnicki

1. Rachunkowość finansowa
2. Sprawozdawczość finansowa
3. Sprawozdawczość według segmentów działalności
4. Analiza sytuacji finansowej
5. Rewizja sprawozdań finansowych