AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

ABACUS 2024

Szanowni Państwo!

Jest mi miło poinformować, że w bieżącym roku odbędzie się szósta edycja Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS, którą organizuje Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z inicjatywy Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2024 roku. Mam przyjemność zaprosić Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

program konferencji (212 KB)

Cele konferencji

Podstawowym celem konferencji jest zainteresowanie środowiska naukowego historią rachunkowości oraz prezentacja nowych badań z tego zakresu. Chcemy, by konferencja wydobyła na światło dzienne i rozpowszechniła dorobek naukowców polskich oraz spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w dawnej Polsce, w szczególności pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Cezurę czasową przedmiotu badań przyjmujemy 1950 rok.

Przypominamy, że z poprzednich konferencji ukazały się następujące publikacje:

 1. S. Sojak (red.), Abacus – Od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014.
 2. S. Sojak (red.), Abacus – od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016.
 3. S. Sojak (red.), Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018.
 4. S. Sojak (red.), Abacus – od Kasy Generalnej Wilanowskiej z 1819 roku do rachunkowości Lasów Państwowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

Problematyka

Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • analizę ksiąg rachunkowych,
 • pojęcie, zakres i wycena kosztów,
 • sprawozdawczość jednostek gospodarczych (kupieckich, rolnych, fabrycznych, bankowych),
 • analizę czasopiśmiennictwa fachowego, szkolnictwa zawodowego, podręczników i programów nauczania,
 • teorię księgowości i dysputy naukowe.

Terminy

 1. Zgłoszenia uczestnictwa do 19.04.2024 r.
 2. Przesłanie referatów do 24.05.2024 r.
 3. Wniesienie opłaty do 19.04.2024 r.
 4. Konferencja 06.06.2024 r.

Opłata za uczestnictwo

 • uczestnictwo 400,- zł,
 • publikacja 0,- zł.

Opłata za uczestnictwo obejmuje wyżywienie oraz materiały konferencyjne. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłaty nie będą zwracane a materiały zostaną przesłane pocztą.

Zgłoszone na konferencję referaty nie mogą być wcześniej publikowane w jakiejkolwiek formie, a autorzy muszą posiadać pełne prawa do rozporządzania nimi. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydane po konferencji w publikacji zwartej Wydawnictwa Naukowego UMK. Organizator zastrzega, że publikacja w formie monografii powstanie w przypadku wystarczającej liczby artykułów.

Numer rachunku bankowego

Wpłatę należy dokonać na rachunek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11:

Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

W tytule przelewu należy wpisać hasło „ABACUS” oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

Zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie referatów

Zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie referatów (wymogi redakcyjne) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

aolewnik@umk.pl

natomiast wypełnione oświadczenie autora (oświadczenie autora) prosimy przesłać w formie elektronicznej bądź pocztą na adres:

Dr Anna Olewnik-Dejewska
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Miejsce konferencji

Nowa Sala Rady Wydziału
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Organizator

Katedra Rachunkowości Finansowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń