AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

witold.orzeszko@umk.pl
+48 56 611 4601
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia pracowników Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

Organizacja XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i zastosowania badań operacyjnych (MZBO 2019) – 20-22.10.2019 r.

Współorganizacja Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego “Narzędzia Business Intelligence w działalności gospodarczej” – 12.04.2018 r.

Granty NCN (dawniej: KBN i MNiSW) oraz granty międzynarodowe w latach 2001-2020:

 • dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK:
  „Income and inequality of income of European households”, umowa z Eurostatem (2018-2023).
 • dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK:
  “Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (zadanie: 2019-2020, kierownik zadania: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK).
 • dr hab. Sylwester Bejger, dr hab. Witold Orzeszko:
  „Wielowymiarowe modele zmienności wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych” (2017-2020, kierownik: dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK).
 • dr Jacek Kwiatkowski:
  „Procedura budowy modelu prognostycznego z wykorzystaniem metody BACE dla modelu zgodnego” (2017-2019, kierownik: dr Marcin Błażejowski).
 • dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK:
  „Income inequalities in the European Union countries”, umowa z Eurostatem (2016-2020, kierownik: dr Jarosław Oczki).
 • dr hab. Witold Orzeszko:
  „Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych” (2014-2017).
 • dr Jacek Kwiatkowski:
  „Modelowanie i prognozowanie zmienności – wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych” (2013-2016, kierownik: dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK).
 • dr Andrzej Neubauer:
  „Sterowanie procesami eksploatacji w systemie transportowym na podstawie wyników badań semi-markowskiego modelu decyzyjnego” (2010-2013).
 • dr Jacek Kwiatkowski:
  „Determinanty etapowej konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski”, (2010-2012, kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska).
 • dr Jacek Kwiatkowski:
  „Bayesowska analiza modeli szeregów czasowych z parametrami generowanymi przez procesy stochastyczne” (2009-2012).
 • dr Andrzej Neubauer:
  „Metoda oceny wpływu oddziaływań czynników wymuszających na bezpieczeństwo działania systemu transportowego” (2008-2011).
 • dr Andrzej Neubauer:
  „Opracowanie metody budowy modelu wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i efektywność działania systemu transportowego” (2007-2010).
 • dr Ewa Dziawgo:
  „Modele opcji egzotycznych i analiza ich wrażliwości w warunkach polskiego rynku finansowego” (2007-2009).
 • dr Andrzej Neubauer:
  „Opracowanie metody wyboru optymalnych decyzji sterujących systemami transportowymi w aspekcie skutecznego i bezpiecznego działania w zidentyfikowanych stanach eksploatacyjnych” oraz “Opracowanie strategii wymiany oleju silnikowego w autobusach eksploatowanych w systemach transportu miejskiego” (2006).
 • prof. dr hab. Józef Stawicki:
  Grant promotorski (praca doktorska mgr Pawła Renieckiego) – „Model rozmyty Takagi-Sugeno jako narzędzie badania zależności zjawisk ekonomicznych” (2005-2007).
 • dr Jacek Kwiatkowski:
  „Zastosowanie modeli GARCH w analizie ryzyka rynkowego” (2004, kierownik: dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK).
 • dr Jacek Kwiatkowski, dr hab. Witold Orzeszko:
  „Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – modele, identyfikacja, estymacja, prognozowanie” (2003-2006) – grant zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Magdalena Osińska).
 • dr Jacek Kwiatkowski:
  „Analiza finansowych szeregów czasowych i badanie efektywności ekonomicznej: wnioskowanie bayesowskie oraz podejście konkurencyjne” (2000-2002, kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski).

Nagrody uzyskane przez pracowników Katedry w latach 2001-2019:

 • dr Dorota Górecka, mgr Tomasz Piontek, wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat z zakresu zastosowań badań operacyjnych wygłoszony na XXXVIII Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego “Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych MZBO‘19”.
 • dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK, wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszy artykuł opublikowany na łamach “Bank i Kredyt” w 2018 roku.
 • dr Dorota Górecka, dwa Zespołowe Wyróżnienia Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2018 r.
 • dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK, zespołowe wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2018 r.
 • dr hab. Sylwester Bejger, indywidualna nagroda III stopnia Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2017 r.
 • dr hab. Witold Orzeszko, indywidualna nagroda III stopnia Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2017 r.
 • dr Dorota Górecka, dwa Zespołowe Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2017 roku.
 • dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK, II miejsce za autorskie przygotowanie prezentacji na XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mikroekonometria w teorii i praktyce”, 2017 r.
 • dr Dorota Górecka, I miejsce w kategorii Czeladnik nauki (uczestnicy ze stopniem doktora) w Konkursie na najlepszy referat wygłoszony na XXXV Konferencji Naukowej „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych ‘16″, 2016 r.
 • dr Jacek Kwiatkowski, wyróżnienie indywidualne Rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowo – badawczej, 2016 r.
 • dr Dorota Górecka, Zespołowa Nagroda Rektora UMK I stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2014 r.
 • dr Dorota Górecka, III miejsce w Konkursie na najlepszy referat poświęcony zastosowaniom badań operacyjnych wygłoszony na XXXIV Konferencji Naukowej „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych ‘15″, 2015 r.
 • dr hab. Witold Orzeszko, zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, 2010 r.
 • dr Jacek Kwiatkowski, zespołowa nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność badawczo-rozwojową w 2007 r.
 • dr hab. Witold Orzeszko, zespołowa nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność badawczo-rozwojową w 2007 r.
 • dr hab. Witold Orzeszko, nagroda Rektorska II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej, 2005 r.
 • dr hab. Witold Orzeszko, laureat konkursu „Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu” na najlepsze prace doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, opublikowane w latach 2003-2005, zorganizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz PTE, 2005 r.
 • dr hab. Witold Orzeszko, Puchar Warsztatów Doktorskich za najlepsze wystąpienie na Czwartych Warsztatach Doktorskich z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, zorganizowanych przez UŁ we współpracy z SGH i PAN, 2004 r.