AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

witold.orzeszko@umk.pl
+48 56 611 4601
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Informatyka w biznesie – specjalność na kierunku Zarządzanie (II stopień studiów)

Informatyka w biznesie powstała w oparciu o piętnastoletnie doświadczenia w prowadzeniu specjalności Informatyka w zarządzaniu i śledzenie karier jej absolwentów. Dyskusje ze studentami, absolwentami, pracodawcami oraz wyzwania współczesności spowodowały zmiany w jej profilu i udoskonalenie oferty prowadzonych przedmiotów.

Wraz z ciągle rosnącymi wolumenami danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa rośnie też świadomość znaczenia umiejętności ich wykorzystania. Analityk danych jest obecnie uważany za zawód przyszłości. Duża grupa przedmiotów na specjalności jest poświęcona metodom oraz nowoczesnym, przyjaznym dla użytkownika narzędziom pozyskiwania, gromadzenia, transformowania danych, tworzenia elastycznych raportów, wizualizacji, analizy statystycznej i innych form eksploracji danych, z uwzględnieniem Big Data.

Także zawód konsultanta systemów ERP należy do poszukiwanych i najlepiej opłacanych w branży IT. Grupa przedmiotów specjalnościowych pozwala na poznanie systemów wiodących producentów (m. in. SAP), nabycie umiejętności modelowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz zarządzania projektami wdrożeniowymi.

Na wielu stanowiskach pracy przydatne są wiedza i umiejętności w zakresie podstaw programowania, systemów operacyjnych czy współczesnych technologii internetowych, które także zdobywa się podczas studiów na specjalności.

Siłą absolwentów specjalności są nie tyle techniczne umiejętności programowania będące cechą absolwentów kierunków informatycznych, co interdyscyplinarność polegająca na wiedzy biznesowej oraz znajomości współczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w biznesie. To połączenie jest szczególnie poszukiwane przez pracodawców.

Zobacz prezentację (10,89 MB)
Zobacz plan studiów (234 KB)