AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

witold.orzeszko@umk.pl
+48 56 611 4601
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13A.

Kierownik Katedry: dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK

Główne kierunki badań:

1) Modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych:

 • Procesy stochastyczne w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
 • Ocena ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego
 • Metody symulacyjne w analizie szeregów czasowych
 • Nieparametryczne metody statystyczne
 • Wnioskowanie bayesowskie
 • Pomiar nierówności i analiza dobrobytu

2) Badania operacyjne i nauka o danych:

 • Wielokryterialne wspomaganie decyzji
 • Optymalizacja decyzji oparta na danych
 • Eksploracja danych i analiza predykcyjna
 • Semi-markowskie procesy decyzyjne w sterowaniu i optymalizacji procesów eksploatacji urządzeń

3) Ekonomia matematyczna:

 • Ekonomia przemysłu
 • Teoria gier
 • Teoria chaosu deterministycznego
 • Miary entropii i dywergencji

4) Systemy informatyczne zarządzania:

 • Narzędzia i systemy informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w transformacji cyfrowej
 • Cykl życia zintegrowanego systemu informatycznego

Kontakt:
dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK
tel.: 56 611 4716
e-mail: witold.orzeszko@umk.pl