AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2012

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2012

W dniach 24-26 września 2012 roku odbył się doroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości. Organizatorem była Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie. W Zjeździe, którego temat przewodni brzmiał:

„Rachunkowość – nauka, praktyka, dydaktyka”

udział wzięły 163 osoby w tym pracownicy naukowi z 27 uczelni, reprezentujący 42 katedry, zaproszeni goście, przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wydawnictw oraz przedsiębiorstw.

Jednym z wydarzeń, które miało miejsce w trakcie Zjazdu była wystawa ksiąg handlowych z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu, która odbiła się szerokim echem nie tylko w środowisku naukowym rachunkowości. Obszerna relacja z wystawy została opublikowana na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Publikacje z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości:

Harmonogram Zjazdu:

Dzień 1 – Poniedziałek, 24 września 2012 r.

Sesja 1

Inauguracyjna

Przewodniczący: Prof. dr hab. Zbigniew Luty

Przewodniczący Rady Naukowej SKwP

Referaty:
Ø Prof. dr hab. Irena Sobańska Jedność systemu rachunkowości
Ø Prof. dr hab. Jerzy Gierusz, mgr Joanna Gawrońska Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości
Ø Dr Stanisław Hońko, prof. dr hab. Waldemar Gos, prof. dr hab. Teresa Martyniuk Standaryzacja efektów nauczania rachunkowości w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji
Ø Mgr Joanna Dadacz – Dyrektor Departamentu Rachunkowości Kierunki zmian ustawy o rachunkowości

Dzień 2 – Wtorek, 25 września 2012 r.

Sesja 2

Nauczanie rachunkowości w warunkach Krajowych Ram

Kwalifikacji i certyfikacji zawodu księgowego

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa Walińska

Referaty:
Ø Mgr Ilona Kędzierska Wykorzystanie cyklu nauki Kolba w nauczaniu rachunkowości i rozwoju naukowym pracowników uczelni wyższych
Ø Dr Anna Kasperowicz Treści kształcenia w nauczaniu na odległość, na przykładzie kursu przygotowanego na I stopień certyfikacji zawodowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce
Ø Dr Urszula Drumlak Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych absolwentów kierunku “Finanse i rachunkowość”

Dzień 2 – Wtorek, 25 września 2012 r.

Sesja 3

Dokąd zmierza sprawozdawczość?

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

Referaty:
Ø Dr Joanna Krasodomska Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku
Ø Mgr Katarzyna Kobiela-Pionnier Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku
Ø Dr Jan Michalak Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości

Dzień 2 – Wtorek, 25 września 2012 r.

Sesja 4

Audyt zewnętrzny – jaki jest a jaki być powinien?

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

Referaty:
Ø Dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska Informowanie o ciągłości działania
Ø Dr Dorota Mikulska Podstawowe zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów
Ø Dr Joanna Kogut Reforma rynku usług audytorskich – propozycje zmian dyrektyw regulujących zawód biegłego rewidenta

Dzień 2 – Wtorek, 25 września 2012 r.

Sesja 5

Audyt wewnętrzny – czy jest potrzebny?

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Referaty:
Ø Prof. dr hab. Kazimierz Sawicki Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego
Ø Prof. dr hab. Ewa Walińska, dr Jacek Gad Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe – doświadczenia polskiej praktyki spółek publicznych

Dzień 2 – Wtorek, 25 września 2012 r.

Sesja 6

Rachunkowość w służbie zdrowia

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jolanta Chluska

Referaty:
Ø Dr Małgorzata Cygańska Kierunki zmian rachunku kosztów w polskich szpitalach
Ø Dr Ryszard Orliński Wykorzystanie standardów kosztowych usług medycznych do rozliczeń z NFZ
Ø Dr inż. Beata Zaleska Sprawozdanie finansowe podstawą ustalenia wskaźnika zadłużenia szpitala działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dzień 3 – Środa, 26 września 2012 r.

Sesja 7

Wycena w rachunkowości

Przewodniczący: Prof. dr hab. Karol Schneider

Referaty:
Ø Dr Lucyna Poniatowska Wycena jako instrument polityki bilansowej
Ø Prof. dr hab. Jarosław Mielcarek Wycena kosztów wytworzenia zapasów według rachunku kosztów działań i MSR2-Zapasy
Ø Dr Maciej Frendzel Ujęcie kosztów transakcji w wartości początkowej i bilansowej składnika aktywów w kontekście podejścia bilansowego

Dzień 3 – Środa, 26 września 2012 r.

Sesja 8

Systemy informatyczne rachunkowości

Przewodniczący: Prof. dr hab. Gabriela Idzikowska

Referaty:
Ø Mgr Monika Król-Stępień Ocena przydatności Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu systemów informatycznych rachunkowości
Ø Dr Jacek Jaworski Preferencje menedżerów polskich małych przedsiębiorstw do inwestowania w rozwój systemów ewidencyjno-rachunkowych. Wyniki badań

Dzień 3 – Środa, 26 września 2012 r.

Sesja 9

Aspekty kulturowe rachunkowości

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech A. Nowak

Referaty:
Ø Mgr Katarzyna Koleśnik, dr Sylwia Silska-Gembka Aspekty kulturowe rachunkowości – analiza krajowej literatury
Ø Prof. dr hab. Jacek Adamek Księgowość a ideologia – chiński model księgowości wzrostów i spadków
Ø Dr Aleksandra Banaszkiewicz, dr Ewa Makowska Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w tworzeniu raportu CSR

Pliki do pobrania:

Harmonogram zjazdu (333 KB)