AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

ABACUS 2018

Cele konferencji
Podstawowym celem konferencji jest zainteresowanie środowiska naukowego badaniami nad historią rachunkowości. Chcemy, by konferencja wydobyła na światło dzienne i rozpowszechniła dorobek naukowców polskich oraz spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w Polsce pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Cezurę czasową przedmiotu badań przyjmujemy 1950 rok.

Problematyka
Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  1. analizę ksiąg rachunkowych,
  2. pojęcie, zakres i wycena kosztów,
  3. sprawozdawczość jednostek gospodarczych (kupieckich, rolnych, fabrycznych, bankowych),
  4. analizę czasopiśmiennictwa fachowego, szkolnictwa zawodowego, podręczników i programów nauczania,
  5. teorię księgowości i dysputy naukowe.

Miejsce konferencji
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Organizator
Katedra Rachunkowości Finansowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Rada programowa
Prof. dr hab. Sławomir Sojak – przewodniczący,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Waldemar Dotkuś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Anna Szychta, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Mikołaj Turzyński, Uniwersytet Łódzki

Galeria zdjęć