AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

ABACUS 2016


ABACUS 2016 – Ogólnopolska Konferencja  z Zakresu Historii Rachunkowości

Toruń, 9 czerwca 2016 roku

Opis konferencji

W dniu 9 czerwca 2016 roku w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości, której organizatorem była Katedra Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat honorowy konferencji objął Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Franciszek Wala oraz Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

Podstawowym celem konferencji jest zainteresowanie środowiska naukowego badaniami nad historią rachunkowości. Chcemy, by konferencja wydobyła  na światło dzienne i rozpowszechniła dorobek naukowców polskich oraz spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w Polsce pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Cezurę czasową przedmiotu badań przyjmujemy 1950 rok.

Konferencja odbyła się w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pod hasłem: od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości.
Wśród uczestników, byli przedstawiciele takich ośrodków akademickich, jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Na konferencję zostało przesłanych i pozytywnie zrecenzowanych 13 referatów, które zostaną opublikowane w książce wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Problematyka

Zakres tematyczny konferencji obejmuje ewolucję i wiarygodność prowadzenia ksiąg handlowych, pojęcia i zakresu kosztów, sprawozdawczości jednostek gospodarczych: kupieckich, rolnych, fabrycznych, bankowych na ziemiach polskich.

Rada programowa

1. Prof. dr hab. Witold Bień – honorowy przewodniczący rady, Komisja Historii Teorii i Praktyki   Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego  SKwP

2. Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

3. Prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

4. Dr hab. Waldemar Dotkuś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

5. Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Szkoła Główna Handlowa,

6. Dr hab. Mikołaj Turzyński, Uniwersytet Łódzki.

Zdjęcia z konferencji