AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

ABACUS 2014


Ogólnopolska konferencja  z zakresu historii rachunkowości

Toruń, 10 czerwca 2014 roku

Opis konferencji

W dniu 10 czerwca br. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS. Jej organizatorem była Katedra Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Podstawowym celem konferencji, która będzie odbywać się cyklicznie co dwa lata, jest zainteresowanie środowiska naukowego badaniami nad historią rachunkowości. Tematyka ta jest stosunkowo rzadko podejmowana w badaniach przez polskich naukowców. Chcemy, by konferencja wydobyła  na światło dzienne i rozpowszechniła dorobek teoretyczny naukowców polskich oraz spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w Polsce pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Mamy także obszerny dorobek myśli teoretycznej okresu międzywojennego i II połowy XX wieku, który zasługuje również na krytyczną analizę.
W murach naszej Uczelni gościli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich w Polsce takich, jak: Politechnika Częstochowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz z Ukrainy z Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu.

Problematyka
Proponowany zakres tematyczny konferencji jest bardzo szeroki. Powinien obejmować głównie dorobek Polski, ale także globalny, a w szczególności:
– metodykę badań nad historią rachunkowości,
– biogramy naukowców polskich i osób zasłużonych dla rozwoju organizacji i stowarzyszeń zawodowych

(patrz: Słownik Biograficzny Rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, SKwP, Warszawa 2007),
– historię stowarzyszeń i organizacji księgowych  w Polsce (nieznane fakty),
– historię czasopiśmiennictwa księgowego na ziemiach polskich,
– historię regulacji prawnych rachunkowości,
– historię i teorie bilansowe,
– modele ewidencyjne,
– ewolucję sprawozdań finansowych na ziemiach polskich,
– rachunkowość przed Paciolim.

Organizatorzy

Katedra Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

Rada programowa
1.  prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2.  dr hab. Waldemar Dotkuś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
3.  dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Szkoła Główna Handlowa.